UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 12 lutego2015 (czwartek) o godz. 16.00

w ubowie 11a

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
 2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
 3. Przyjcie porzdku obrad
 4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 05.06.2014 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
 7. Sprawozdanie zarzdu z dziaalnoci za okres od 06.2014 roku do 01.2015
 8. Przedstawienie propozycji skadki czonkowskiej dla podmiotów prawnych, osób fizycznych, organizacji pozarzdowych, jednostek samorzdu terytorialnego.
 9. Podjcie uchway przyjmujcej wysoko skadek czonkowskich
 10. Przedstawienie propozycji PROW 2014-2020 oraz zebranie danych do analizy SWOT startegii
 11. Wolne gosy i wnioski
 12. Zakoczenie

 

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid:

 

 


 

Zaczniki w postaci:

1.        Protokó z WZC z dnia 05.06.2014

2.        Zestawienie danych do SWOT oraz sposobu zbierania informacji

3.        Treci proponowanych uchwa

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 12.02.2015 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.