UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 05 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 15.30

w ubowie 11 A (budynek spódzielni rolniczej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
 2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
 3. Przyjcie porzdku obrad
 4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 20.03.2014 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne zarzdu z dziaalnoci za 2013 rok
 8. Sprawozdanie finansowe zarzdu z dziaalnoci za 2013 rok  
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie dziaalnoci stowarzyszenia za rok 2013
 10. Przyjcie stosownych uchwa:

- przyjcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2013

- przyznanie absolutorium zarzdowi za rok 2013

 1. Omówienie spraw finansowych stowarzyszenia na rok 2014 i 2015
 2. Podjcie stosownych uchwa w sprawie zmian finansowania stowarzyszenia
 3. Wolne gosy i wnioski
 4. Zakoczenie

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid:

 

……………………………….……………………….
 

Zaczniki w postaci:

1.        Protokó z WZC z dnia 20.03.2014

2.        Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

3.        Sprawozdanie finansowe ze rok 2013 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 05.06.2014 o godz. 15.45 bez wzgldu na liczb czonków.