UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 20 marca 2014r. (czwartek) o godz. 14.00

w Gocicu Liliowy Staw

Maachowo 60

62-230 Witkowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
 2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
 3. Przyjcie porzdku obrad
 4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 18.12.2013 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
 7. Sprawozdanie zarzdu z dziaalnoci za okres od 19.12.2013 roku do 19.03.2014
 8. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia wiatowid
 9. Przyjcie uchway przyjmujcej zmiany w Statucie Stowarzyszenia wiatowid
 10. Uzupenienie skadu Rady Projektowej:

- przyjcie Regulaminu Wyboru  Rady Projektowej

- analiza kandydatur jakie wpyny do biura (zgoszenia kandydatur wraz z dokumentami powiadczajcymi kompetencje naley zoy w biurze do dnia 18.03.2014)

- wybory przeprowadzone zgodnie z przyjtym regulaminem

 1. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Podjcie uchway przyjmujcej now tre Lokalnej Strategii Rozwoju
 3. Przyjcie rezygnacji czonka Zarzdu
 4. Wybór czonka Zarzdu  Stowarzyszenia wiatowid
 5. Wolne gosy i wnioski
 6. Zakoczenie

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid:

 


 

Zaczniki dopobrania:

1.        Protokó z WZC z dnia 18.12.2013

2.        Zestawienie zmian do LSR

3.        Zestawienie zmian w statucie

4.        Regulamin wyboru Rady Projektowej

5.        Treci proponowanych uchwa

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 20.03.2014 o godz. 14.15 bez wzgldu na liczb czonków.