UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w Maachowie Szemborowicach zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 28 grudnia 2015r. (poniedziaek) o godz. 10.00

w Maachowie Szemborowicach 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
 2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
 3. Przyjcie porzdku obrad
 4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 10.09.2015 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
 7. Wybory uzupeniajce do Rady Projektowej – sektor gospodarczy
 8. Zapoznanie si z treci Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowan przez Spoeczno na lata 2016-2023 Stowarzyszenia wiatowid
  9. Wolne gosy i wnioski
  10. Zakoczenie

 

Za Zarzd Stowarzyszenia wiatowid:

Zygmunt Nowaczyk
          Prezes

 

 

 

 

Zaczniki w postaci:

1.        Protokó z WZC z dnia 10.09.2015

2.        Tre LSR bdzie dostpna do wgldu w biurze stowarzyszenia

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 28.12.2015 o godz. 10.15 bez wzgldu na liczb czonków.