UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 10 wrzenia 2015r. (czwartek) o godz. 16.00

w Maachowie Szemborowice 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

z nastpujcym porzdkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
  2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
  3. Przyjcie porzdku obrad
  4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 29.06.2015 roku
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
  7. Zatwierdzenie zmian do LSR na lata 2009-2013 – przesunicia w budecie
  8. Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych stowarzyszenia, w tym: regulamin biura, regulamin Zarzdu, regulamin Rady Projektowej, regulamin WZC, procedury wyboru wniosków w ramach dziaania 19.2
  9. Przyjcie stosownych uchwa:

- Uchwaa nr 1: przyjcie zmian do LSR na lata 2007-2013

- Uchwaa nr 2: przyjcie zmian do Regulaminu Zarzdu oraz Biura z now struktur organizacyjn

- Uchwaa nr 3: przyjcie zmian do Regulaminu Rady Projektowej

- Uchwaa nr 4: przyjcie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Czonków

- Uchwaa nr 5: przyjcie procedury wyboru wniosków w ramach dziaania 19.2

10.   Wybory do Rady Projektowej zgodnie z zasadami  opisanymi w Regulaminie przyjtym w pkt. 9 – Uchwaa nr 3

11.   Wolne gosy i wnioski

  1. Zakoczenie                                                                    Za Zarzd Stowarzyszenia wiatowid

Zygmunt Nowaczyk
          Prezes

Zaczniki w postaci:

1.        Protokó z WZC z dnia 29.06.2015

2.        Statut jednolity Stowarzyszenia wiatowid

3.        Regulaminy, procedury bd dostpne do wgldu w biurze stowarzyszenia

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 10.09.2015 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.