UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 29 czerwca 2015r. (poniedziaek) o godz. 16.00

w Maachowie Szemborowice 12 (na terenie budowy nowej siedziby)

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
 2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
 3. Przyjcie porzdku obrad
 4. Przyjcie protokou z WZC z dnia 12.02.2015 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne zarzdu z dziaalnoci za 2014 rok
 8. Sprawozdanie finansowe zarzdu z dziaalnoci za 2014 rok  
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie dziaalnoci stowarzyszenia za rok 2014
 10. Zatwierdzenie zmian do LSR na lata 2009-2013 – przesunicia w budecie
 11. Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych stowarzyszenia, w tym: statut, regulamin biura, regulamin Rady Projektowej, regulamin WZC, planu komunikacji ze spoecznoci w ramach tworzenia LSR 2014-2020.
 12. Przyjcie stosownych uchwa:

- Uchwaa nr 1: przyjcie sprawozdania finansowego i przekazanie nadwyki w kwocie 111 810,05  na dziaalno statutow

- Uchwaa nr 2: przyjcie sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za rok 2014

- Uchwaa nr 3: przyznanie absolutorium zarzdowi za rok 2014

- Uchwaa nr 4: przyjcie zmian do LSR na lata 2007-2013

- Uchwaa nr 5: przyjcie zmian do statutu

- Uchwaa nr 6: przyjcie zmian do Regulaminu Biura z now struktur organizacyjn

- Uchwaa nr 7: przyjcie zmian do Regulaminu Rady Projektowej

- Uchwaa nr 8: przyjcie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Czonków

- Uchwaa nr 9: przyjcie planu komunikacji ze spoecznoci

 

 1. Omówienie spraw finansowych stowarzyszenia na rok 2015 i 2016
 2. Wolne gosy i wnioski
 3. Zakoczenie

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid

 

Zaczniki w postaci:

1.        Protokó z WZC z dnia 12.02.2015

2.        Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

3.        Sprawozdanie finansowe ze rok 2014 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

Bd dostpne do wgldu w biurze stowarzyszenia

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 29.06.2015 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.