UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Droga w. Jakuba oznaczona w caej Europie symbolem muszli prowadzi do Santiago de Compostela, gdzie wedug tradycji znajduje si grób apostoa w. Jakuba Starszego. Od XI w. by to jeden z gównych celów europejskich pielgrzymów. Po wizycie w 1982 r. Jana Pawa II w Santiago i nadaniu Drodze w. Jakuba tytuu pierwszego europejskiego szlaku kulturowego, w caej Europie zaczto odnawia szlaki jakubowe.

W sobot 18 padziernika 2014 roku spod Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzicia NMP i w. Mikoaja w Bolesawcu grupa osób wyruszya  na pielgrzymk fragmentem Dolnolskiej Drogi witego Jakuba. Pocztek przejcia nie jest przypadkowy, gdy witynia od kilku wieków posiada przywileje odpustu dla pielgrzymów idcych szlakiem jakubowym. Nada je prymas Hiszpanii, który jednoczenie jest kustoszem grobu w. Jakuba w Santiago de Compostela.

Sobotnie przejcie z Bolesawca do Nowogrodca zorganizowane zostao przez Stowarzyszenie Lokaln Grup Dziaania – Partnerstwo Izerskie w ramach projektu wspópracy ,,Europejskie drogi w. Jakuba”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem wiatowid, Fundacj ,,Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Stowarzyszeniem Lokaln Grup Dziaania ,,Kwiat Lnu”, ,,Lokaln Grup Dziaania Partnerstwo Ducha Gór” oraz Wielkopolsk Lokaln Grup Dziaania Kraina Lasów i Jezior, a take partnerami zagranicznymi.

Uczestnicy przejcia otrzymali na drog przewodniki duchowe po drodze w. Jakuba oraz drobny poczstunek. Pielgrzymom na szlaku towarzyszy ksidz Marek Kurzawa, który peni funkcj proboszcza w Kociele Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Lubaniu – Uniegoszczy. Jest to jedno z niewielu miejsc gdzie krzyuj si ptnicze szlaki do Santiago de Compostela. Ciekawostk jest, e Ksidz Marek osobicie przeszed Drog w. Jakuba z Polski do Hiszpanii, o czym opowiedzia zainteresowanym w trakcie wdrówki. W Nowogrodcu na pielgrzymów czekao ognisko wraz z ciepym poczstunkiem. Na koniec wszyscy otrzymali podzikowania oraz certyfikaty przejcia Drog w. Jakuba na odcinku Bolesawiec – Nowogrodziec.

Uczestnikami przejcia byy osoby starsze, dzieci, osoby samotne, a nawet cae rodziny. Niewane jak i z kim, wane e dla siebie - w poszukiwaniu wiary i Boga. Kade przejcie t drog jest wyjtkowe. Wdrówka ta jest niczym innym jak zadawaniem pyta do Boga i oczekiwaniem na odpowiedzi.