Start Leader Konkurs dla Telewizji Lokalnych "To Nas Dotyczy"

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs dla Telewizji Lokalnych "To Nas Dotyczy" Drukuj

 

 Polska Izba Komunikacji Elektronicznej od jedenastu lat organizuje konkurs dla Telewizji Lokalnych , które maj okazj pokaza swój dorobek wyprodukowanych materiaów z swojego terenu dziaania. W 2014r. jest to ju XI edycja Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy” Konkurs ma cztery kategorie , jedn z kategorii jest Nagroda Publicznoci , któr przyznaj widzowie z 300 Telewizji Lokalnych z caego kraju oraz widzowie ogldajcy program „To nas dotyczy” .

Telewizja DAMI zgosia film „Europejskie Drogi witego Jakuba” wyprodukowany na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania- Partnerstwo Izerskie , Stowarzyszenie wiatowid, Wielkopolska Lokalna Grupa Dziaania Kraina Lasów i Jezior, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Lokalna Grupa Dziaania Kwiat Lnu, Lokaln Grup Dziaania Partnerstwo Ducha Gór oraz partnerów z Niemiec, Szwajcarii , Austrii, Czech i Wgier midzynarodowego projektu wspópracy, realizowanego w ramach PROW 2007-2013 do konkursu. W dniu 18 maja 2014r. zostay ogoszone nominacje w poszczególnych kategoriach, film „Europejskie Drogi witego Jakuba”  otrzyma nominacj w kategorii Nagroda Publicznoci za najczciej ogldan pozycje przez widzów. Podczas Konferencji przyznane zostay równie nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”, w którym nagrody otrzymali: w kategorii „Moja maa ojczyzna” triumfowaa Wielkopolska Telewizja Kablowa, która zwyciya take w kategorii „Moje miasto ley w Europie”. W kategorii „Ekologia…I co wicej” zwyciya Telewizja DAMI  z Jeleniej Góry. Przyznana zostaa take nagroda w kategorii „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”, nad która patronat obj Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, a statuetka powdrowaa do Telewizja Morska Wejherowo. Wrczono take nagrod w kategorii Nagroda publicznoci, któr otrzymaa Telewizja Horyzont.  Film „Europejskie Drogi witego Jakuba” wyprodukowany przez Telewizj DAMI z Jeleniej Góry otrzyma statuetk nominacyjn bylimy o krok od zwycistwa. Uczestnictwo filmu w tak prestiowym konkursie i otrzymanie nominacji od publicznoci do Nagrody Publicznoci to wspaniae wyrónienie , dla naszej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, promocji Drogi witego Jakuba która prowadzi przez malownicze tereny województwa Wielkopolskiego, Lubuskiego i Dolnolskiego. Film zawiera wersje jzykowe angielsk i niemieck , z której korzystaj mieszkacy naszych partnerów. Bardzo dzikujemy za wspóprac wszystkim którzy pomogli nam przy realizacji filmu. Wybór tematyki promocji Drogi witego Jakuba pozwoli nam pogbi wiedz, pozna ciekawych ludzi, ciekawe miejsca a przejcie drog staje si nowym wyzwaniem, doznaniem i poznaniem innych ludzi. Mamy nadziej e po obejrzeniu filmu znajd si osoby które rusz Drog witego Jakuba, wybior swój odcinek i w kolejnym roku zabior swoich przyjació na wspólne przejcie.