UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Wprawdzie idea pielgrzymowania Drog w. Jakuba zrodzia si w Europie przed wieloma wiekami, ale jej prawdziwy renesans przeywamy od lat osiemdziesitych ubiegego wieku. Szlak ów sta si nie tylko drog ptnicz, lecz take elementem spajajcym narody Starego Kontynentu. Aby przybliy specyficzny charakter pielgrzymowania i obraz pielgrzyma Drogi w. Jakuba zosta zorganizowany kurs przewodników na Drodze w. Jakuba przez LGD-y  uczestniczce w Projekcie „Europejskie szlaki w. Jakuba” waciwe ze wzgldu na lokalizacj z terenu Dolnego lska (Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwo Izerskie, Kwiat Lnu i Partnerstwo Ducha Gór) i Wielkopolski (WLGD Kraina Lasów i Jezior oraz wiatowid) w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

Warto zaznaczy, e szkolenie byo dla uczestników cakowicie bezpatne i w peni finansowane w ramach wspomnianego projektu. Pierwsza odsona kursu miaa miejsce w Wielkopolsce, w dniach 09.05.-11.05.2014 w Promnie koo Pobiedzisk, druga odbdzie si na terenie Dolnego lska w dniach 23.05.-25.05.2014. W pierwszym turnusie wzio udzia 12 osób. Uczestnicy pochodz z terenu Wielkopolski a ich wiedza o Drodze w. Jakuba bya róna. Jak sami przyznali, jedni chcieli j poszerzy, inni pozna Drog, poniewa ich znajomo tego zagadnienia jest niewielka. To wiadczy o tym, jak potrzebne s tego typu szkolenia. Kursanci zostali zapoznani z histori Drogi i postaci w. Jakuba Starszego, a nastpnie prelegent przedstawi duchow stron pielgrzymowania i istotne rónice midzy pielgrzymkami masowymi a pielgrzymk indywidualn. Kolejnym punktem szkolenia byo przedstawienie najciekawszych, z punktu widzenia turystyki zabytków architektury i  przyrody. Nie bez znaczenia jest fakt postrzegania Drogi w. Jakuba w roli szlaku turystycznego i jako taki, moe on by rozumiany jako produkt turystyczny, co w sposób przystpny wyjani wszystkim jeden z prelegentów. Dopenieniem szkolenia byo przejcie odcinkiem Drogi w. Jakuba na odcinku Kicin-Wierzenica oraz zajcia warsztatowe z zakresu stworzenia i poznania profilu wspóczesnego pielgrzyma na drodze jakubowej. Na zakoczenie kursu kady z uczestników otrzyma certyfikat i dyplom uczestnictwa w szkoleniu przewodników na Drodze w. Jakuba.

 

Sawomir Kozowski   
Koordynator projektu