UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

Po zakoczeniu procedury oceny wniosków przez Rad Projektow w ramach naboru wniosków w dniach 11.07-28.07.2014 r., poniej zamieszczamy LISTY RANKINGOWE ocenionych wniosków w ramach dziaania 4.1/431-Wdraanie lokalnych strategii rozwoju tj.:

1) na operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramachosi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi tzw. "maych projektów".

zakres tematyczny projektów:

  • Zagospodarowanie i rewitalizacja przestrzeni publiczno-rekreacyjnych w miejscowociach powyej 5 tys. mieszkaców – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
  • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów i/lub wzmacnianie i promocja znaczenia produktu lokalnego na lokalnym rynku – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
     
  • Organizacja cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjnych wzmacniajcych potencja trzeciego sektora – limit dostpnych rodków: 147 318,97 z

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

2) na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwój wsi"

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

3) na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw"

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

Lista ta zawiera wnioski zgodne i niezgodne z Lokaln Strategi Rozwoju, które w ramach tej zgodnoci podlegay ocenie spenienia kryteriów wyboru i uzyskay zatwierdzon przez Rad Projektow ilo punktów. Miejsce na licie jest uzalenione od iloci otrzymanych punktów. Wnioskodawca moe zoy do Zarzdu Stowarzyszenia wiatowid w formie pisemnej odwoanie od rozstrzygni Rady Projektowej (iloci przyznanych punktów) w terminie 5 dni od dorczenia informacji LGD.

Lista ta nie jest list wniosków, które otrzymay dofinansowanie.