UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W wyniku naboru wniosków w dniach 11-28.07.2014 r. o przynanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju do biura Stowarzyszenia wiatowid wpyny nastpujce wnioski:

na operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi tzw. "maych projektów"

zakres tematyczny projektów:

  • Zagospodarowanie i rewitalizacja przestrzeni publiczno-rekreacyjnych w miejscowociach powyej 5 tys. mieszkaców – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
  • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów i/lub wzmacnianie i promocja znaczenia produktu lokalnego na lokalnym rynku – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
     
  • Organizacja cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjnych wzmacniajcych potencja trzeciego sektora – limit dostpnych rodków: 147 318,97 z

 

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

limit dostpnych rodków w ramach naboru: 598 190,71 z

 

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIBIORSTW"

limit dostpnych rodków w ramach naboru: 249 834,00 z

 

Pobierz list >>