UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Pragniemy poinformowa, e dziki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje moliwo odbycia spotka propagujcych zawód pszczelarza. Spotkania pod tytuem: „Kto ma pszczoy ten ma wiat wesoy” organizowane s bezporednio na terenie rodzinnej pasieki znajdujcej si w Promnie i maj charakter pokazów upowszechniajco – promu-jcych tematyk hodowli pszczó, prac w pasiece oraz wartoci zdrowotne produktów pszczelich.

Warsztaty obejmowa bd, poza krótk prezentacj w formie wykadu, równie moliwo obejrzenia oraz wypróbowania sprztu pszczelarskiego oraz degustacj rónych rodzajów miodów.

Warsztaty nie maj ogranicze wiekowych – zakres i tematyk warsztatów mona modyfikowa w zalenoci od wieku i zainteresowania uczestników. Moe w nich jednorazowo bra udzia dziesi osób. Aby wzi udzia w warsztatach wymagane jest wczeniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania.

 

Kontakt:

Pasieka Dziadka Kazia

Promno 48

62-010 Pobiedziska

Maciej Urbaski, tel. 797-904-077