UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Trwa Konkurs Szkolnych Filmów Dokumentalnych o Tematyce Historycznej im. Braci Hulewiczów pt. „Wielkie wczoraj w maym krguzorganizowany przez Stowarzyszenie wiatowid w ubowie Gimnazjum w Trzemesznie i przy wspópracy z Zespoem Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Trzemesznie.   Nasz konkurs zosta objty patronatem wiceprzewodniczcego Parlamentu Europejskiego Pana Ryszarda Czarneckiego, patronat naukowy sprawuje natomiast Instytut Historii UAM a patronat medialny TVP Historia oraz miesicznik „W Sieci Historii”. Patronat nad konkursem objli take, prezydent Gniezna Pan Tomasz Budasz oraz burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziski. Fundatorami nagród s równie pose do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna ybacka, pose do Sejmu RP Pan Tadeusz Tomaszewski oraz senator RP Pan Piotr Gruszczyski. Wspiera nas te Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie.

Do konkursu zgosio si 17 szkó z terenu Wielkopolski. S to w kategorii gimnazjalnej:Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie, Zespó Szkó im. M. Jackowskiego we Wronczynie, Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie, Zespó Szkó im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letniskach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kiszkowie, Gimnazjum Stowarzyszenie Rodzice-Dzieciom z Gniezna, Zespó Szkó w Targowej Górce,Zespó Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie, Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnienieskiego w Gnienie, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzdzu, Gimnazjum w Wilkowyii Gimnazjum w Trzemesznie oraz w kategorii szkó ponadgimnazjalnych: V Liceum Ogólnoksztacce im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, I Liceum Ogólnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego w Gnienie, Zespó Szkó Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papiea Jana Pawa II w Gnienie iZespó Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Trzemesznie. Wikszo ze szkó zgosia po kilka zespoów skadajcych si z od 2 do 4 uczniów.    

Obecnie uczniowie przygotowuj swoje filmy.  10 szkó, które zgosiy si jako pierwsze do konkursu otrzymao pomoc w postaci warsztatów z reyserem i operatorem filmowym panem Rafaem Jerzakiem, autorem zdj do filmów takich jak „Zniewolony Pozna 1939-1945”, „Podró na wschód”, „luby rycerskie” czy „egnaj DDR! Przez Warszaw ku wolnoci”. 

Termin nadsyania prac konkursowych upywa 6 marca.  Gala finaowa bdzie miaa miejsce 26 marca (czwartek) w Trzemesznie. Mio nam poinformowa, e wykad podczas tej uroczystoci wygosi znany historyk prof. Jan aryn, redaktor naczelny „W Sieci Historii”.