UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 Zapraszamy do wzicia udziau w Konkursie Szkolnych Filmów Dokumentalnych o Tematyce Historycznej im. Braci Hulewiczów pt. „Wielkie wczoraj w maym krgu”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkó ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.  Uczestnicy konkursu maj za zadanie przygotowa krótki film dokumentalny (3-5 minut) o tematyce historycznej zwizanej z najbliszym otoczeniem uczniów. Patronat medialny nad konkursem obja TVP HISTORIA.

Film moe zosta zrealizowany przez jednego lub kilku uczniów. Moe by on powicony jakiej lokalnej postaci historycznej, wydarzeniu, obiektowi np. dotyczy cmentarza, kocioa, paacu, grodziska itp. Wane jest równie by w pewnym stopniu odnie si do tytuu konkursu – pokaza co lokalnego, czsto nieznanego, ale zarazem „wielkiego” choby tylko w miejscowej skali. Film musi dotyczy dziejów do roku 1945 wcznie.  

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie wiatowid i Gimnazjum w Trzemesznie przy wspópracy z Zespoem Szkó Ogólnoksztaccych w Trzemesznie. Patronat naukowy nad konkursem obj Instytut Historii UAM. Nagrody przyznane zostan w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i szkó ponadgimnazjalnych.  Szczegóy konkursu znajdziecie Pastwo w regulaminie.  Dla uczniów 10 szkó z terenu Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie wiatowid, które pierwsze zgosz swój udzia w konkursie zorganizowane zostan warsztaty filmowe.

 

Terminarz

Ogoszenie konkursu-  grudzie 2014

Nadsyanie filmów do – luty 2015

Ogoszenie wyników i gala finaowa –marzec 2015

Kim byli, Jerzy, Bohdan i Witold Hulewiczowie?

Jerzy Hulewicz (1886-1941) pisarz, malarz, teoretyk sztuki. Urodzi sie w Kociankach. Jako ucze progimnazjum w Trzemesznie przynalea do  tajnego Zwizku Samoksztacenia i do Koa Towarzystwa im. Tomasza Zana, za co zosta  wydalony ze szkoy.  Wobec groby suby wojskowej przeniós si do Galicji, ukoczy gimnazjum we Lwowie a nastpnie rozpocz studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego oraz ASP w Krakowie.  Nauk kontynuowa w Paryu w okresie 1907-1910 i w Monachium w 1913 roku. By wspózaoycielem poznaskiego Towarzystwa Przyjació Sztuk Piknych; w 1914 wstpi do Koa Artystów Wielkopolskich. Malowa wizyjne kompozycje wypenione fantastycznymi istotami zapoyczonymi z ikonografii symbolizmu, portrety, akty i pejzae.

Bohdan Hulewicz (1888-1968), pukownik, dyplomata, literat. Urodzi sie w Kociankach. W latach 1900-1906 by uczniem trzemeszeskiego progimnazjum.   Dziaa w organizacjach niepodlegociowych.   Matur zda w gimnazjum w Neuhaldensleben k. Magdeburga, studiowa filozofi oraz histori sztuki w Monachium.  W czasie I wojny wiatowej suy w armii pruskiej.  W 1918 roku sta si obok Mieczysawa Palucha jednym z organizatorów si zbrojnych powstania wielkopolskiego.  W wojsku dosuy si szary pukownika, w latach 20-tych by polskim attache wojskowym w Waszyngtonie.  We wrzeniu 1939 roku by dowódc grupy „Grodno”, nastpnie znalaz si w Rumunii skd trafi do niemieckiego Oflagu. By autorem publikacji dotyczcych m.in. powstania wielkopolskiego oraz historii wojskowoci.

Witold Hulewicz (1895-1941) literat, poeta, wspótwórca Polskiego Radia. Urodzi sie w Kociankach. W 1913 roku ukoczy trzemeszeskie progimnazjum. W latach midzywojennych by znanym poet, zasyn równie, jako tumacz Rilkego.  W 1927 roku zosta dyrektorem programowym Wileskiej Rozgoni Polskiego Radia a w 1935 szefem Dziau Literackiego Polskiego Radia. By twórc Teatru Polskiego Radia. W czasie okupacji dziaa w podziemiu m.in. zosta redaktorem naczelnym pisma „Polska yje”. Zgin rozstrzelany w Palmirach.  Od 1995 roku fundowana jest nagroda im. Witolda Hulewicza, jego yciu powicono film biograficzny pt. „Inny. ycie Witolda Hulewicza”.  Witold Hulewicz wprowadzi do jzyka polskiego okrelenie „teatr wyobrani” oznaczajce suchowisko/ teatr radiowy.

Skd tytu konkursu?

„Wielkie wczoraj w maym krgu” to tytu wydanych drukiem wspomnie Bohdana Hulewicza. Spora cz ksiki powicona jest wydarzeniom w rodzinnych stronach autora, czyli w poznaskiem, rodzinnych Kociankach, Trzemesznie i przede wszystkim Poznaniu.

REGULAMIN KONKURSU Szkolnych Filmów Dokumentalnych o Tematyce Historycznej im. Braci Hulewiczów pt. „Wielkie wczoraj w maym krgu”