Start Leader Aktualności 10 lat minęło jak jeden dzień!!!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

10 lat minęło jak jeden dzień!!! Drukuj

 

 W dniu 7 listopada 2014 r. w Kolegium Europejskim w Gnieźnie odbyła się konferencja podsumowująca Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader PROW 2007-2013 oraz 10 – lecie działalności stowarzyszenia. Na konferencję przybyło ponad 100 osób, w tym: posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządu terytorialnego, członkowie stowarzyszenia, prezesi lokalnych organizacji pozarządowych oraz partnerzy z którymi stowarzyszenie współpracuje od lat.

Po przywitanie przybyłych gości przez Zygmunta Nowaczyka - prezesa stowarzyszenia, został wyświetlony film promocyjny podsumowujący działalność stowarzyszenia w ramach programu Leader. Film zawierał przykładowe działania i projekty zrealizowane przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe osoby fizyczne, rolników i przedsiębiorców . Natomiast stan realizacji programu Leader od 2009 roku przez stowarzyszenie krótko w liczbach przedstawiła Katarzyna Jórga – członek Zarządu.

W dalszej części konferencji nastąpiło wręczenie wyróżnień i nagród z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Światowid oraz podsumowania Wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Nagrody otrzymali:

1) Nagroda za kompleksową rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla Miasta i Gminy Czerniejewo

UZASADNIENIE: przebudowa chodników ul. Pałacowej a następnie projekty Dla mieszkańców i gości Grobla pełna przyjemności oraz Renowacja przestrzeni i pamięci – przebudowa alejek na Rynku w Czerniejewie pozwoliły na uatrakcyjnienie miejsc codziennego pobytu mieszkańców miasta. Nowe chodniki, lampy, kosze, ławki, fontanna, wiata oraz grill zachęcają wszystkich do odpoczynku, chwili wytchnienia i rozmów z sąsiadami.

2) Nagroda za kompleksową rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla Gminy Czerwonak

UZASADNIENIE: rewitalizacja zbiorników po żwirowych w miejscowości  Owińska wraz z utworzeniem infrastruktury turystycznej w postaci zagospodarowania plaży, budowie wodnego placu zabaw, sprzętu wodnego, wytyczenia ścieżki do nordic wolkingu i nart biegowych. Cała inwestycja spowodowała, że miejsce które miało być zapomnianymi zbiornikami po żwirowymi stało się centrum rekreacji nie tylko letniej.

3) Nagroda za łączenie turystyki z edukacją dla Miasta i Gminy Witkowo

UZASADNIENIE: realizacji ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Białego, budowa miejsca postojowego oraz nadbudowa ośrodka wypoczynkowego przez prywatnego inwestora na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie jest dowodem na kompleksowe podejście do potrzeb turystów z jednoczesnym dbaniem o środowisko.

4)Nagroda za budowę przestrzeni sportowej dla Gminy Mieleszyn

UZASADNIENIE: przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z czterotorową bieżnią lekkoatletyczną w Mieleszynie przyczynia się do wzrostu aktywności fizycznej zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych w tej gminie. Co ciekawe obiekty te są otwarte!

5)Nagroda za edukację i promocję produktu lokalnego dla Marka Gąsiorowskiego

UZASADNEINIE: Marek Gąsiorowski osoba, która od lat współpracuje z stowarzyszeniem dla budowania świadomości, wiedzy i znaczeniu gospodarczego produktów lokalnych. Poprzez prowadzenie spotkań z producentami, laboratoria smaku, zmagania kulinarne oraz Truskawisko przyczynia się on do tego aby otaczający nas świat był piękniejszy, zdrowszy i smakowitszy.

6) Nagroda za największą liczbę projektów realizowanych w ramach programu Działaj Lokalnie dla Gminy Niechanowo

UZASADNIENIE: w realizowanym przez Stowarzyszenie Światowid od 2008 roku programie Działaj Lokalnie przyznano 88 wniosków. Z tego w samej Gminie Niechanowo zrealizowano 15 projektów na kwotę 66 862 zł.

7) Nagroda za realizację największej liczby projektów zgłaszanych przez społeczności lokalne dla Gminy Kiszkowo

UZASADNIENIE: reprint książki Ofiary Zabobonu, Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej, Kiszkowo wczoraj i dziś czy wytyczenie i oznakowanie tras turystyczno-rekreacyjnych po gminie to projekty zgłaszane do władz samorządowych przez mieszkańców. Znalazły one uznanie u władz samorządowych, które wsparły swoją osobowością i budżetem te zdecydowanie oddolne inicjatywy.

8) Nagroda za zrealizowanie największej liczby projektów skierowanych do młodzieży dla Miasta i Gminy Trzemeszno

UZASADNIENIE: cykle edukacyjne folklor w szkole czy Jan Kiliński szewc bohater – to projekty skierowane do młodzieży w celu zwiększenia świadomości lokalnej.

9) Nagroda za najaktywniejszą świetlicę wiejską dla Miasta i Gminy Kostrzyn

UZASADNIENIE: w Drzązgowie pośród pól stoi nowo wybudowana świetlica wiejska. Od momentu projektu aż po realizację i sposób i zasady korzystania była konsultowana z stowarzyszeniami oraz mieszkańcami. W świetlicy są prowadzone zajęcia środowiskowe dla dzieci, terapii zajęciowej, spotkania mieszkańców. Miejsce żywe, czynne 7 dni w tygodni od rana do wieczora.

10) Nagroda za promocję lokalnego dziedzictwa historycznego dla Miasta i Gminy Nekla

UZASADNIENIE: oznakowanie, wytyczenie szlaku budownictwa olenderskiego wraz z rewitalizacją cmentarzy ewangelickich w gminie przyczynia się nie tylko do promocji i upowszechniania wiedzy o historii swego regionu ale też niesie za sobą cechy ekumenizmu i tolerancji.

11) Nagroda za  działania edukacyjne w dziedzinie naszej polskiej kultury i historii dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

UZASADNEINIE: utworzenie i realizacja nowego programu edukacyjnego, promocja i organizacja cyklu imprez związanych z nasza polską kulturą jak Noc Kupały, wyposażenie chat z okresu powstania państwa polskiego oraz utworzenie otwartego cały rok centrum kultury w Dziekanowicach powodują, że muzeum to staje się żywym i przyswajalnym obiektem dla zwiedzających

12) Nagroda za propagowanie turystyki wodnej dla Stowarzyszenia pod Żaglami

UZASADNIENIE: konsekwentna działalność organizacji na rzecz propagowania regionalnej turystyki wodnej zasługuje na szczególne uznanie

13)Nagroda za działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych dla Renaty Domagalskiej

UZASADNIENIE: na rzecz osób niepełnosprawnych skutecznie zdobywa fundusze na wyposażenie Sali do ćwiczeń jak i instruktorów. Osoba, która zawsze najpierw myśli o innych a na końcu o sobie.

14) Nagroda za największą aktywność w Stowarzyszeniu Światowid dla Ireny Radke

UZASADNIENIE: członek założyciel stowarzyszenia, aktywnie i czynnie pracujący od 10-ciu lat, Przewodnicząca Rady Projektowej. Osoba, która swoim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i charyzmą pobudza organizację do działania i konsekwentnego dążenia do celu.

15) Nagroda za zaangażowanie w pracy na rzecz Stowarzyszenia Światowid dla Anny Nawrockiej

UZASADNIENIE: to pracownik stowarzyszenia od 2008 roku, osoba zorganizowana, odpowiedzialna, sumienna i oddana idei stowarzyszenia.

Po wręczeniu nagród dla wyróżnionych i krótkich przemowach nagrodzonych, był czas na życzenia i podziękowania składane przez zaproszonych gości na ręce Zarządu Stowarzyszenia Światowid.

W drugiej części konferencji odbyła się debata społeczna z udziałem zaproszonych gości w osobach:

Marii Brykczyńskiej– wieloletniej prezes Polskiego Klubu Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie, Prezes Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej „Siedlisko”, radna Gminy Gniezno, członek Rady Pożytku Publicznego powiatu gnieźnieńskiego.

Artura Łęgi –koordynatora Programu „Równać szanse”, skierowanego na wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie poprzez rozwój umiejętności społecznych. Od 16 lat pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży administrującego program Równać Szanse realizowany z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pawła Łukasiaka– prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce administratora programu Działaj Lokalnie, który jest finansowany przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności. O sobie mówi: „Aktywizacja społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzenie marek społecznych, fundraising i marketing społecznie zaangażowany, bardzo mnie interesują. Tam jest energia, ciekawi ludzie, fajne pomysły. Organizacje pozarządowe dają przestrzeń, wolność, bez której nie umiałbym już żyć :)”,

Tadeusza Bąkowskiego– wójta Gminy Kiszkowo,

Karola Balickiego- burmistrza Miasta i Gminy Nekla od grudnia 2010r. W latach 2003-2010  pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni, w którym odpowiadał za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Był współautorem wielu  projektów i przedsięwzięć na rzecz szerokorozumianego rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowanych z inicjatywy i/lub  we współpracy z organizacjami pozarządowymi, m. in. „Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu”, „Aktywizacja obszarów wiejskich powiatu wrzesińskiego – budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2014”, „Kobiety z inicjatywą”, „Komputer i Internet naszym oknem na świat”, „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli”. Wszystkie projekty finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie doktorant w katedrze prawa konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

oraz Zygmunta Nowaczyka – prezesa Stowarzyszenia Światowid.

Tematem debaty było„Miejsce i rola samorządu w oddolnych inicjatywach społecznych”. Rozmawiano o relacjach jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w świetle wyborów i konkursów dofinansowanych ze środków publicznych. O ograniczeniach Organizacji pozarządowych w rozwoju społeczności, ale również o szansach jakie daje współpraca z samorządem lokalnym. Jako przykład dobrego zarządzania kapitałem społecznym podano osobę noblistki Anne. O Krueger.

Zdjęcia: Renata Pałucka - tygodnik Przemiany na Szlaku Piastowskim