UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W sobot 25 padziernika 2014 roku w centrum miasta, na tzw. Grobli odbya si impreza rekreacyjno-kulturalna majca na celu promocje lokalnych walorów przyrodniczych i historycznych oraz podtrzymywanie tradycji sektora rybackiego.

 Gmina Czerniejewo zoya do Stowarzyszenia wiatowid Wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” objtego PROW na lata 2007 – 2013, na operacj w zakresie maych projektów, który obejmowa realizacje cyklicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych wzmacniajcych potencja trzeciego sektora. Projekt tego przedsiwzicia nosi nazw „eby byo co grillowa, trzeba troch powdkowa”.  W ramach projektu odbyy si zawody wdkarskie, które wpisay si
w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych w naszej Gminie. Zawodom towarzyszyo wspólne grillowanie, na grillu, który zosta posadowiony w ramach projektu i bdzie suy podczas organizacji kolejnych tego typu imprez. Gównym celem projektu jest podniesienie jakoci ycia spoecznoci lokalnej.

W zawodach wdkarskich wzio udzia 12 uczestników. Poów rozpocz si o godzinie 8ºº, a zakoczy si o godzinie 11ºº. Komisja sdziowska ocenia, i zawodnicy zowili cznie 14 ryb. Protokó Komisji sdziowskiej zosta odczytany przez Przewodniczcego Komisji - Pana Jana Kulpiskiego. Zwycizc zawodów zosta Pan Józef Perek, drugie miejsce zaj Pan Wojciech Feliniak a trzecie Pan Micha Pacanowski.

Nagrodami w zawodach wdkarskich byy: fotel wdkarski- za zajcie pierwszego miejsca, podbierak- za zajcie drugiego miejsca oraz waga elektroniczna za zajcie trzeciego miejsca. W/w nagrody zostay wspófinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach dziaania “Wdraanie lokalnych strategii rozwoju”- may projekt Programu Rozwoju Obszarów Wieksjich na lata 2007-2013.

Nagrody oraz dyplomy zostay wrczone zwycizcom przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Pani Danut Grychowsk, Prezesa Stowarzyszenia wiatowid Pana Zygmunta Nowaczyka oraz Pana Jana Kulpiskiego.

Po wrczeniu nagród wszyscy uczestnicy imprezy mogli skosztowa pieczonych kiebasek z grilla, które zostay przyrzdzone przez Radnych Rady ds. Seniorów.

Agnieszka Moch

Urzd Miasta i Gminy Czerniejewo