Start Leader Od zabawy do sportu w Mieleszynie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Od zabawy do sportu w Mieleszynie Drukuj

 

 W dniu 26 wrzenia 2014 r. odbyy si midzyszkolne zawody sportowe Gminy Mieleszyn dofinansowane przez Stowarzyszenie wiatowid. W ten pitkowy poranek na zawody przybyo okoo 200 uczniów klas 1 - 4 ze szkó podstawowych wraz z opiekunami. Wójt Gminy Mieleszyn Pan Janusz Kamiski przywita wszystkich "maych sportowców", opiekunów i rodziców, a take przybyych goci.

Przypomnia wszystkim, e obecne boisko sportowe zostao wyremontowane dziki funduszom unijnym z programu PROW na lata 2007-2013 osi 4 LEADER za porednictwem LGD Stowarzyszenia wiatowid. Nastpnie dokona oficjalnego otwarcia zawodów i przekaza gos pani Katarzynie Jórga ze Stowarzyszenia wiatowid, która zaprosia wszystkich oficjalnych goci do pierwszego biegu. Gocie z chci dokonali takiej inauguracji i na starcie stanli: Wójt Gminy Mieleszyn Pan Janusz Kamiski, Przewodniczcy Rady Gminy Mieleszyn Pan Tadeusz Berenicki, Radny Gminy Mieleszyn Pan Mariusz Mikoajczak, Sekretarz Gminy Mieleszyn Pan Janusz Sztukowski i oczywicie Pani Katarzyna Jórga. Bieg by wyrównany i wszyscy z umiechami na twarzy przy duym aplauzie i dopingowaniu dzieci zakoczyli swe zmagania. Nastpnie przysza kolej na dzieci, które startoway w nastpujcych konkurencjach: bieg na 60 m, bieg na 200 m, bieg na 330 m, skok w dal i rzut pik w ty oraz sztafecie sprawnociowej. Dodatkowo wszyscy chtni mogli spróbowa si w skakaniu na skakance i rzucie do tarczy. Zmagania odbyway si w podziale na wiek i chopcy – dziewczta. W zawodach wzili uczniowie z trzech szkó podstawowych: z Mieleszyna, opienna i Karniszewa. W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali posiek regeneracyjny. Na koniec zostay rozdane medale i dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

 

Impreza ta bya wspólfinansowana za porednictwem naszego stowarzyszenia ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.