Start Leader Spartakiada rodzinna w Kostrzynie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Spartakiada rodzinna w Kostrzynie Drukuj

 W sobotnie popoudnie, 4 padziernika br. w aurze prawdziwej zotej polskiej jesieni na obiektach Orlika w Kostrzynie odbya si  „Spartakiada rodzinna – sportowe powitanie jesieni”. Impreza ta bya wspólfinansowana za porednictwem naszego stowarzyszenia ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kilkanacie  minut po godzinie 13 imprez otworzy burmistrz Pawe Iwaski, który powita przybyych, yczc im dobrej zabawy przy okazji sportowej rywalizacji.  Kady z uczestników, po otrzymaniu karty obiegowej  sta si równie wacicielem bidonu, czpeczki i przypinki. Dla amatorów rodzinnych zmaga przygotowano szereg konkurencji o charakterze wieloboju, nad przebiegiem których czuwali reprezentanci rónych sportowych rodowisk naszego miasta: strzay na bramk oraz bieg z przeszkodami nadzorowali zawodnicy Walki Kostrzyn, rzuty do kosza odbyway si pod czujnym okiem reprezentantów KS Sokoy Kostrzyn, bieg w tunelu sdziowali przedstawiciele Maratoczyka Brzeno, rzut pik lekarsk toczy si pod opiek UKS Iwa z Iwna, rowerowy tor przeszkód móg by rozegrany waciwie tylko pod okiem kostrzyskiej Policji. Indywidualnie rozegrano równie pod patronatem Lechii Kostrzyn konkurencj, majc wyoni najlepszego technika piki nonej, a przedstawiciele TejerinaTennis Club z Glinki Szlacheckiej zaproponowali mini turniej tenisa. Przed rozpoczciem sportowych zmaga rozgrzewk wszystkich uczestników poprowadzi instruktor Lokomotiv Fitness Club w Kostrzynie Szymon Aumiller.

Najwicej emocji  wród rodzin uczestniczcych w zawodach budziy chyba: bieg w tunelu, rowerowy tor przeszkód i bieg z przeszkodami. Ju w trakcie rozgrywania konkurencji organizatorzy dopucili moliwo poprawiania uzyskanych  wyników, co jeszcze bardziej pobudzio ducha sportowej rywalizacji. W konsekwencji okazao si, e w przypadku kilku konkurencji przed ostatecznym ogoszeniem wyników trzeba byo przeprowadzi dogrywk.

A oto kocowa klasyfikacja spartakiady rodzinnej: I miejsce, puchar i tytu „Najlepszej sportowej rodziny gminy Kostrzyn” dla RODZINY NABIAKÓW, II miejsce wywalczya RODZINA GRUSZKÓW, III miejsce zdobya RODZINA SZAÓW.

W klasyfikacji indywidualnej na najlepszego technika piki nonej I miejsce „wykopa” sobie Norbert Gruszka, II miejsce zdoby Micha Gamalczyk, a III miejsce wywalczy Micha Smarzy. Zarówno zwyciskie rodziny oraz indywidualni sportowcy nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Stary slogan gosi, e ruch to zdrowie, ale… i zodziej energii, dlatego te organizatorzy zadbali, aby wszyscy uczestnicy spartakiady ( i ci bardziej i mniej czynnie uczestniczcy w zawodach) mogli zregenerowa utracone siy dziki wielkim, pysznym drodówkom i smacznej grochówce, która cieszya si sporym powodzeniem. 

W przerwie sportowych zmaga czwartoklasici ze Szkoy Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie pod okiem swoich opiekunek Hanny Mazeli i Danuty Adamskiej  przeprowadzili znakomity pokaz udzielania pierwszej pomocy ( w tym resuscytacji) osobom poszkodowanym. Mali ratownicy wykazali si wietn znajomoci tematu. Jak wielkie znaczenie ma umiejtno waciwego niesienia pomocy poszkodowanym przekona si osobicie jeden z uczniów prezentujcych ów pokaz, który nabyte umiejtnoci wykorzysta, ratujc ycie wasnej mamy.

Podczas spartakiady do akcji wkroczyli te druhowie Ochotniczej Stray Poarnej w Kostrzynie, demonstrujcy  gaszenie ognia, który pod koniec imprezy „wybuch” na polu obok obiektów Orlika.

Nad waciwym przebiegiem imprezy czuwali przez cay czas pracownicy Urzdu Miejskiego w Kostrzynie: Anna Czubak, Martyna Kistowska, ukasz Kruszona. Sportowe zmagania cay czas na gorco komentowa Piotr Winiewski.

Przy okazji organizacji tej imprezy zosta wydany folder "Kostrzyn na sportowo, historia a teraniejszo" przedstawiajcy histori sportu w Kostrzynie, organizacje sportowe dziaajce na terenia naszej gminy i jej potencja sportowy. Celem wydania folderu jest promocja gminy i zwikszenie jej turystycznej atrakcyjnoci. Folder jest dostpny w Urzdzie Miejskim w Kostrzynie.