UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 21 wrzenia br. w hali Orodku Sportu i Rekreacji w Trzemesznie odbyy si mistrzostwa zamknite Gminy Trzemeszno w tenisie stoowym. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie wiatowid, Urzd Gminy Trzemeszno, Orodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, a obsug techniczn zapewnio  TTS Trzemeszno oraz  Szkolne Koo Sportowe dziaajce w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Trzemesznie.

Celem imprezy byo: popularyzacja tenisa stoowego wród dzieci, modziey i osób dorosych, podnoszenie poziomu gry zawodników, aktywne uczestnictwo w indywidualnym wspózawodnictwie sportowym oraz mie spdzenie wolnego czasu. Turniej zosta rozegrany systemem grupowym, z podziaem na 4 kategorie wiekowe. Mecze odbyway si do trzech wygranych setów. Otwarcia Mistrzostw dokona Burmistrz Gminy Trzemeszno Krzysztof Dereziski.  Zwycizcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie WIATOWID, które wrczy Pan Karol Walczak - Czonek Zarzdu. Poza tym wszyscy zawodnicy biorcy udzia w zawodach otrzymali koszulki ufundowane przez gównego organizatora - Stowarzyszenie wiatowid ubowo.

Sdzia gówny: Agnieszka Mikoajewska.

 WYNIKI MISTRZOSTW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

Szkoa podstawowa:

 1. Nikole Galus - Wydartowo

2. Eryk Walter – Trzemeszno

3. Jessicca Grupa- Trzemeszno

 Gimnazjum i liceum:

 1. Daria Skulska- Trzemeszno

2. Damian Warcha – Gobki

3. Bartosz Gowala – Trzemeszno

Amatorzy – zawodnicy nigdy nie posiadajcy licencji klubowej

 1. Kolis Przemysaw – Jastrzbow

2. Szymon Pawlak  - awki

3. Zbigniew Wekwerth - Niewolno

Mistrzostwa zostay sfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 2.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi.