UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W weekend 13-14 wrzenia 2014 roku, w Stoówce Zespou Szkó Publicznych, w Czerniejewie odbyy si Kulinarne Potyczki w Gminie Czerniejewo, które zostay przeprowadzone w ramach zawartego Porozumienia pomidzy Gmin Czerniejewo a Stowarzyszeniem wiatowid.

Projekt ten zosta sfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 2.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi.

W sobot 13 wrzenia odbyy si Warsztaty Kulinarne dla dzieci z terenu Gminy. W warsztatach wzio udzia 20 uczestników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Kada z grup miaa pi zespoów dwuosobowych, które w ramach warsztatów przygotowyway: naleniki z ososiem i saat, kanapki, napój, andruty oraz pyzy w sosie owocowo-jogurtowym. Uczestnicy spisali si wietnie, a ich pocztkowa niemiao szybko zamienia si w wietn zabaw i kreatywno. Przygotowane dania zostay ocenione pod wzgldem smakowym oraz wizualnym przez samych uczestników ich najbliszych,  prowadzcych, goci oraz organizatorów przedsiwzicia. Dzieci zyskay nowe pomysy na proste i smaczne jedzenie. Na zakoczenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali z rk Pani Burmistrz dyplomy oraz sodycze.

W niedziel 14 wrzenia odbyy si Zmagania Kulinarne Soectw z terenu Gminy Czerniejewo. Do zmaga przystpio pi druyn: Soectwo Kosowo, Soectwo Pakszyn, Soectwo Gbarzewo, Soectwo ydowo oraz Samorzd Mieszkaców Czerniejewa. W skad kadej druyny wchodziy trzy osoby, a ich zadaniem byo przygotowa podczas czterogodzinnych zmaga: potraw misn z piersi kurczaka, wyrób mczny- pierogi z farszem, wyrób warzywny- potraw z brukwi, wyrób ciastkarski- deser w postaci galaretki wasnej produkcji oraz tort chlebowy. Ponadto druyny miay za zadanie udekorowa stoy w „duchu” danego Soectwa, na których zostay wystawione dania do degustacji i oceny jury.
Kada z druyn woya ogromny wysiek i okazaa zaangaowanie w swoj prac. W menu znalazo si wiele ciekawych da, które zostan udostpnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzdu. Wszystkie potrawy zostay ocenione przez jury w omiooosobowym skadzie. Na ocen czonków jury skada si wygld, smak potraw oraz dekoracja stou. Pierwsze miejsce w Zmaganiach Kulinarnych zajo Soectwo Gbarzewo, drugie miejsce zajo Soectwo Pakszyn a trzecie miejsce zaj Samorzd Mieszkaców Czerniejewa. Kady z uczestników otrzyma dyplom od firmy Slow Food. Druyny otrzymay dyplomy zgodnie z zajtymi miejscami, sodki upominek oraz nagrody rzeczowe w postaci sprztu do wyposaenia kuchni. Po wrczeniu nagród nastpia degustacja potraw przez goci i uczestników.

Podczas trwania dwudniowych potyczek kulinarnych towarzyszyli nam przedstawiciele prasy oraz firma nagrywajca klip, który zostanie umieszczony na stronach internetowych i posuy zarówno jako wspomnienie wyjtkowo spdzonego czasu, jak równie jako materia promocyjny.

 

Opracowaa:

Maria Kope