UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

SPORTOWY TURNIEJ SOECTW ZA NAMI !!!

W niedziel 7 wrzenia 2014 roku w ydowie odby si Sportowy Turniej Soectw, który zosta przeprowadzony w ramach Porozumienia zawartego pomidzy Gmin Czerniejewo, a Stowarzyszeniem wiatowid.

Zosta on sfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 2.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi.

Do turnieju zgosio si 6 druyn : Soectwo ydowo, Soectwo Czelucin, Soectwo Gurówko, Soectwo Kosowo, Soectwo Szczytniki Czerniejewskie oraz Samorzd Mieszkaców Czerniejewa , które rywalizoway ze sob w konkurencjach sportowych takich jak: siatkówka plaowa, tenis ziemny, rzuty karne do bramki, slalom na taczkach, przeciganie liny, bieg w workach na czas, bieg z wod, bieg z jajkiem, picie wody przez rurk, bieg w gumofilcach, rzut wakiem, dmuchanie balonów na czas oraz strzelanie z wiatrówki. Kada z druyn otrzymaa od Organizatorów koszulki oraz plakietki z nazw soectwa.

Caa zabawa odbya si na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w ydowie. Teren zosta specjalnie przygotowany przez Rad Soeck wsi ydowo oraz pracowników urzdu. Na czas zawodów wokó boiska pojawiy si flagi oraz namioty Stowarzyszenia wiatowid. Walka druyn bya bardzo zacita i trwaa do ostatniej konkurencji, jednak zwycizca móg by tylko jeden. Pónym popoudniem zawody dobiegy koca, po czym nastpio zliczenie wyników i podsumowanie. Dla  grajcych by to zapewne najmilszy moment, poniewa 3 najlepsze druyny odebray swoje zasuone puchary, które zostay wrczone przez Pani Burmistrz Danut Grychowsk, Prezesa Stowarzyszenia wiatowid Pana Zygmunta Nowaczyka oraz Sotysa wsi ydowo Pani ucj Nowak. W rywalizacji zwyciyo  Soectwo Szczytniki Czerniejewskie, II miejsce zajo Soectwo ydowo, III miejsce zajo Soectwo Gurówko. Pozostae druyny otrzymay pamitkowe dyplomy, natomiast kobiety z poszczególnych druyn otrzymay upominki Firmy AVON.

Prowadzenie caej imprezy powierzono Panu Michaowi Matelskiemu, który umila wszystkim czas oraz w doskonay sposób poprowadzi zawody sportowe. Pikna, soneczna aura zgromadzia du ilo uczestników imprezy, którzy m.in. mogli posucha wystpu Kapeli Ludowej z Czerniejewa oraz skorzysta z darmowego poczstunku.

Opracowaa:

Agnieszka Moch