PROTOKÓŁ WYBORU OFERT Z DNIA 29.08.2014 ROKU Drukuj

Zgodnie z regulaminem wyboru ofert o wartości poniżej 14 tyś euro oraz ogłoszonymi zapytaniami ofertowymi przeprowadzono analizę dostarczonych ofert, której wyniki prezentuje poniższy protokół. Nie przewiduje się odwołania od decyzji zawartych w poniższym protokole.

Pobierz protokół >>