UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W minion sobot (16.08.2014) w Niewolnie zosta rozegrany turniej z cyklu Turniejów Piki Nonej Soectw o Puchar Burmistrza MiG Trzemeszno i Stowarzyszenia wiatowid 2014 roku. Do koca tegorocznego Grand Prix pozostay jeszcze dwa turnieje: 14.09.2014 w Mijanowie i 28.09.2014 w Wydartowie.

Do sobotniego turnieju przystpiy wszystkie druyny: 12 soectw. Po raz trzeci w tym roku mistrza zdoby Ziele-Bielin. II miejsce tym razem naleao do Rudek, III miejsce na podium  wywalczyli pikarze z Szydowa-Paczkowa. Tym razem gospodarz turnieju ( Soectwo Niewolno) zorganizowa nagrody take dla króla strzelców – Kacpra Wlekliskiego z Szydowa, najlepszego zawodnika – Piotra Nowickiego z Zielenia oraz najlepszego bramkarza Piotra Stablewskiego z Niewolna. Zwycizcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Wrczania nagród dokonali: Burmistrz MiG Trzemeszno Pan Krzysztof Dereziski, Prezes Stowarzyszenia wiatowid Pan Zygmunt Nowaczyk, oraz Radni Rady Miejskiej w Trzemesznie: Pan Krzysztof Szapowa, Leszek Figaj oraz Grzegorz Koperski.

W trakcie rozgrywek rozlosowane zostay nagrody dla zawodników w postaci piek do gry w pik non – loteria zostaa zorganizowana przez soectwo Niewolno.

Oprócz rozgrywek piki nonej zostay zorganizowane dla dzieci i modziey zajcia rekreacyjno-sportowe. Dzieci mogy skorzysta z darmowego dmuchanego placu zabaw oraz z kul wodnych. Ponadto odbyy si takie konkurencje jak mini mecz pikarski w potrójnych spodniach, przeciganie liny oraz konkurencja strzelania z dubeltówki dla dorosych. Gospodarze zadbali równie o poczstunek dla wszystkich uczestników turnieju, mona byo skosztowa kiebaski z grilla, bigosu, grochówki czy wypieków domowych przygotowanych przez mieszkaców Niewolna.

Organizatorzy: Stowarzyszenie wiatowid z ubowa, Urzd Miasta i Gminy w Trzemesznie, Orodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Soectwo Niewolno.

Impreza „Turniej piki nonej Niewolno, Mijanowo, Wydartowo” jest wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi