Start Leader Rajd rowerowy po Gminie Witkowo

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Rajd rowerowy po Gminie Witkowo Drukuj

 

 

 W niedziel 13 lipca 2014 r. na starcie Rajdu Rowerowego do Gaju stawio si 120 mioników dwóch kóek. Tym razem dopisaa pogoda i frekwencja.

Kolorowy peleton wyruszy z parkingu przed Urzdem Gminy i Miasta Witkowo i przez Kamionk, Skorzcin Wie, Nadlenictwo Skorzcin i Sokoowo dotar do Stanicy w Gaju.

Tam na uczestników czekao wiele atrakcji. Cyklistów przywita swoim recitalem Micha Bocheski, który zaprezentowa wraz ze swoim gitarzyst piosenki w stylu country.

Grochówka i kiebaski pieczone na ognisku jak zwykle wszystkim smakoway, a po posiku bya moliwo „wyskaka” nadmiar kalorii na zajciach taneczno aerobowych prowadzonych przez instruktork fitness. O dzieciach te nie zapomnielimy, mogy si one wykaza umiejtnociami wokalnymi w konkursie piosenki.

W atmosferze pikniku, przy muzyce na ywo uczestnicy rajdu jeszcze dugo wypoczywali na onie przyrody.

Moemy powiedzie, e bya to kolejna udana impreza i e ju teraz zapraszamy wszystkich na nastpn, która odbdzie si 15 sierpnia 2014 r.

Rajd rowerowy po Gminie Witkowo jest wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi