UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 21 czerwca w tanecznych rytmach kostrzyniacy witali lato. Wszystko zaczo si w poudnie na kostrzyskim rynku, gdzie pod okiem instruktorów szkoy taca Born tu Dance opracowyway ukady taneczne reprezentacje szkó podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kostrzyn. 10-osobowe grupy uczniów zostay wyonione podczas festynów organizowanych w szkoach ju od poowy maja przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury. Mona powiedzie, e Rynek w Kostrzynie na kilka godzin zamieni si w wielk taneczn sal.

Uczestnicy imprezy wyruszyli w barwnym korowodzie na plac przy ul. Estkowskiego, gdzie na estradzie kontynuowano taneczne wito. Najpierw w trzech rónych ukadach zaprezentoway si dziewczyny z grupy Dreems Golden, dziaajcej w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie pod okiem p. Patrycji Tojek. Nastpnie rozgrzewk przed tacem poprowadzia Jolanta Wysocka, instruktor aerobicu i nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkó w Iwnie. W wreszcie scen zawadny dzieciaki uczestniczce w turnieju tanecznym szkó. Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach: szkó podstawowych i gimnazjów poprowadzi instruktor taca Damian Jackowiak. Uczestników turnieju oceniao jury: Paulina Sma, Micha Imaski i Katarzyna Zieliska, którzy sami te pokazali, co potrafi. Ostatecznie taneczne zmagania uczniów zakoczyy si nastpujco: w kategorii szkó podstawowych zwyciya formacja taneczna Szkoy Podstawowej w Iwnie, II miejsce jury przyznao uczniom ze Szkoy Podstawowej w Kostrzynie, III miejsce przypado w udziale tancerzom ze Szkoy Podstawowej w Czerlejnie. Natomiast wród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazaa si formacja taneczna z kostrzyskiego gimnazjum. Na miejscu II znalazo si Gimnazjum w Brzenie, a III miejsce wytaczyli sobie uczniowie iwieskiego gimnazjum.

Impreza „Tanecznei powitanie lata - cay Kostrzyn taczy” jest wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dziaanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi