Start Leader Rowerem po Gminie Niechanowo

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Rowerem po Gminie Niechanowo Drukuj

 

Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej we wspópracy z Stowarzyszeniem wiatowid i Nadlenictwem Gniezno w ramach Dni Niechanowa 24.05.2014r. zorganizowao ju po raz trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

Na starcie przewodniczca Grayna Kozanecka, witajc wszystkich uczestników, wyrazia ogromn rado z tak licznej grupy  ,,To dla mnie wielka rado, e cae rodziny, rodzice z dziemi, babcie z wnukami bior udzia w naszym rajdzie, nie ma nic cenniejszego ni rodzinne wspólne spdzanie wolnego czasu”  a nastpnie przedstawia plan podróy oraz program dnia. Pani Anna Grabowska –koordynator rajdu zapoznaa z regulaminem i pod eskort policjantów z Komisariatu Policji w Witkowie, 160 osób o godzinie 9.00 wyruszyo w 24 kilometrow tras wiodca przez Miroszk, Trzuskoo, Huby,  Krzyówk, Gaj do Stanicy Myliwskiej koo ,,Lenik” w Skorzcinie. Uczestnicy mogli podziwia pikne i urokliwe lene szlaki naszej okolicy. W tym roku uczestnicy gocili  i biesiadowali na terenie Koa owieckiego ,,Lenik” w Skorzcinie, dziki uprzejmoci w-ce owczego Wodzimierza Orchowskiego. Powitalnym sygnaem odegranym na myliwskiej trbce wita  wszystkich Piotr Orchowski. Podczas uroczystego powitania nie zabrako dostojnych goci a byli nimi: Nadleniczy Nadlenictwa Gniezno Micha Michalak, wójt gminy Niechanowa Eugeniusz Zamiar, owczy koa ,,Krzyówka” Jarosaw Olejniczak oraz prezes Koa owieckiego w Witkowie Jan Nowakowski.  Dla uczestników zosta przygotowany grill, pyszne wypieki, napoje chodzce, sodycze i ciekawe atrakcje. Dla najmodszych nie zabrako konkurencji, które przygotowali leniczy oraz Halina Poradka- czonkini SRZN. Podczas biesiadowania bogat i bardzo ciekaw histori terenu opowiada p. Wodzimierz Orchowski. Mimo zapowiadanej burzy uczestnikom towarzyszya pikna pogoda i wietne humory. Pani Grayna Kozanecka podzikowaa wszystkim osobom, które przyczyniy si do zorganizowania tego przedsiwzicia: p. Michaowi Michalakowi przedstawicielowi Lasów Pastwowych,  p. wójtowi gminy Eugeniuszowi Zamiar, p. Jarosawowi Olejniczakowi, p. Wodzimierzowi i Piotrowi Orchowskiemu oraz Jerzemu Zawilakowi. Gorce podzikowania popyny do Stowarzyszenia ,,wiatowid”, Anny i Marka Grabowskich, Haliny i Jacka Poradka, Sylwii i Tomasza Chudy, pa ze Stowarzyszenia Aktywna Wie Trzuskoo, Agnieszki Przybylskiej  Cukiernia ,,Ja-Min”, Firmy p. Józefa Fabiszaka i Magorzaty Kdzierskiej. Uczestnicy rajdu ju zapowiedzieli uczestnictwo w przyszym roku.

Tekst i zdjcia: Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej

Rajd rowerowy po Gminie Niechanowo zosta dofiansowany ze rodków Unii Europejskiej, w ramach dziaania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja, w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013, Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie