Start Leader Rajd pieszy po Gminie Kiszkowo za nami!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Rajd pieszy po Gminie Kiszkowo za nami! Drukuj

 

 

 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Soneczny Promyk” Kiszkowo wraz ze Stowarzyszeniem wiatowid w ubowie zorganizowao „Rajd pieszy po gminie Kiszkowo”. Dnia 16 maja 2014 roku, Rajd pieszy przebiega po wyznaczonej wczeniej trasie z miejscowoci Kiszkowo do agiewnik Kocielnych.  Uczestnikami rajdu byli czonkowie Stowarzyszenia  Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Soneczny Promyk” Kiszkowo i  mieszkacy gminy Kiszkowo.

Orientacyjna trasa rajdu wynosia ok. 9 km. Rajd  rozpocz si zbiórk uczestników o godz. 13:00 na parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie przy ulicy Polnej 33. Uczestników rajdu powitaa  Renata Domagalska prezes Stowarzyszenia, omówia krótko program rajdu, nastpnie przedstawia przewodnika rajdu, którym by Bartosz Krkowski, pracownik referatu rolnictwa w Urzdzie Gminy Kiszkowo, jednoczenie wolontariusz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Nastpnie uczestnicy rajdu wraz z opiekunami wyruszyli z parkingu, ulicami Poln i Pobiedzisk w kierunku Gniezna, dalej drog nr 197 (ok.1km), po czym za skrzyowaniem z drog asfaltow (kierunek Brudzewko), skrcili w lewo i zatrzymali si przy wiey widokowej, przy gównym wejciu na teren Kiszkowskich Stawów.
Przystanek przy wiey by dobrym momentem na przedstawienie przez przewodnika historii powstania  ostoi przyrody „Stawy Kiszkowskie”. Po chwili odpoczynku rajd wyruszy w dalsz tras, w kierunku Brudzewka, okolic Rybna Wielkiego, Myszek i dalej do agiewnik Kocielnych. Przez cay czas uczestnicy rajdu mogli obserwowa m.in. ptactwo wodne zamieszkujce malownicze tereny Kiszkowskich Stawów. W samych za agiewnikach Kocielnych do uczestników rajdu doczy wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bkowski, który razem z uczestnikami przeszed tras rajdu do koca. Uczestnicy rajdu nastpnie przeszli przez teren „miejscowego parku”, obok dworu  i wyspy z tzw. lodowni, o których to miejscach w barwny sposób opowiedziaa mieszkanka agiewnik Kocielnych uczestniczka rajdu Maria Antkowiak.
Nastpnie uczestnicy udali si na teren obok  drewnianego  kocioa  pw. Boego Ciaa po czym przeszli na teren miejscowej szkoy podstawowej, gdzie to na uczestników rajdu czeka gospodarz, dyrektor Andrzej Szprywa.  Rajd pieszy wanie w tym miejscu osign sw met. Uczestnicy rajdu zwiedzili jeszcze Izb Pamici i Tradycji Gminy Kiszkowo oraz wystaw sprztu rolniczego, o których to w bardzo merytoryczny sposób opowiada przewodnik Andrzej Szprywa. Po zwiedzeniu Izby i wystawy sprztu rolniczego przyszed czas na wspólny posiek i zakoczenie rajdu. Przygotowane przez gospodarza terenu ognisko byo nie lada atrakcj, uczestnicy mogli sami sobie smay kiebaski i przypomnie czasy biwakowania. Posileni pieczonymi kiebaskami i kawie z termosu, uczestnicy piewali piosenki biesiadne przy ognisku oraz dzielili si wraeniami z rajdu.
O godzinie 18 miao miejsce podzikowanie uczestnikom rajdu ze strony prezes Stowarzyszenia Renaty Domagalskiej i oficjalne zakoczenie rajdu.

Renata Domagalska
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Soneczny Promyk" Kiszkowo

 

Rajd pieszy po Gminie Kiszkowo zosta dofiansowany ze rodków Unii Europejskiej, w ramach dziaania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja, w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013, Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujca w obszary wiejskie