UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniach 09-10 kwietnia br.  odbyo si  dla przedstawicieli samorzdów terytorialnych, czonków Rady Projektowej, Zarzdu i pracowników LGD Stowarzyszenia wiatowid szkolenie "Wybór a wdraanie - analiza skutecznoci oddziaywania projektów na rozwój i realizacj strategii". Szkolenie polegao na zapoznaniu si zaproszonych osób ze zrealizowanymi projektami ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju:

 

 

- Odnowa i rozwój wsi,

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw,

- Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej,

- Mae projekty.

 

            Czonkowie Rady Projektowej, Zarzd i pracownicy Stowarzyszenia wiatowid oraz przedstawiciele jednostek samorzdu terytorialnego z terenu dziaania LGD Stowarzyszenie wiatowid, pierwszego dnia zapoznali si z zrealizowanymi projektami na terenie Gmin Czerwonak, Kiszkowo, Mieleszyn, Trzemeszno oraz Witkowo. Objazd zakoczy si szkoleniem teoretycznym w Stanicy Harcerskiej w Gaju. Drugiego dnia zostay odwiedzone Gminy Witkowo, Niechanowo, Czerniejewo, Nekla oraz Kostrzyn.

Dziki takiej formie szkolenia moliwe byo zapoznanie si z efektami operacji zrealizowanych ze rodków zewntrznych rozdysponowanych przez Lokaln Grup Dziaania Stowarzyszenie wiatowid, m. in. na pla w Owiskach, orodek konferencyjno-wypoczynkowy w ubowiczkach, Izb Tradycji w agiewnikach Kocielnych, obelisk upamitniajcy Marszaka Wojciecha Trmpczyskiego w Dbowie, boiska sportowe w Kruchowie, ciek zdrowia oraz domki wypoczynkowe w Skorzcinie, place zabaw na terenie Gminy Niechanowo, odnowion ulic Paacow w Czerniejewie, plac zabaw i miejsce rekreacji "Cztery pory roku" w Nekli a take wietlic wiejsk w Drzzgowie, gdzie uczestnicy szkolenia mogli zapozna si z prowadzonymi Warsztatami Terapii Zajciowej i ich uczestnikami.

 

Szkolenie finansowane jest w ramach dziaania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja” osi 4 Leader program PROW 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestujcy w obszary wiejskiej.