UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 Jak zaktywizowa spoeczno wiejsk? Czy festyn to jedyna forma imprezy integracyjnej? Jak w ciekawy i niebanalny sposób przekaza wiedz o historii regionu i jego kulturze? Na te wszystkie pytania i wiele innych bdzie mona uzyska odpowied na bezpatnych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie wiatowid.   

 

 

 

Stowarzyszenie wiatowid serdecznie zaprasza na cykl szkole pt: Metody aktywizacyjne spoeczno wiejsk” w nastpujcych miejscach i terminach:

? Kiszkowo – 31.03.-01.04.2014 r. Hala widowiskowo – sportowa w Kiszkowie

? Czerwonak – 02-03.04.2014 r. Kompleks leny na Dziewiczej Górze- LISTA ZAMKNITA - KOMPLET UCZESTNIKÓW

? Kostrzyn - 04-05.04.2014 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie

? Niechanowo - 07-08.04.2014 r. Gminny Orodek Kultury w Niechanowie

? Trzemeszno – 09-10.04.2014 r. Dom Kultury w Trzemesznie

Plan szkolenia:

I dzie:

9:00 – 9:30 – przywitanie, okrelenie planu i zasad pracy tzw. kontrakt pracy grupy

9:30 – 10:00 – zebranie oczekiwa uczestników wobec szkolenia

10:00 – 10:10 – okrelenie celu szkolenia

10:10-11:00 – Aktywizowanie spoecznoci lokalnej metody i warunki zaangaowania spoecznego

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 13:30 – Integracja mieszkaców – jeli nie festyn to co?

13:30 – 14:00 – przerwa lunchowa

14:00 – 18:30 – Ja animator, lider, mediator, zarzdca i reprezentant grupy inicjatywnej czyli warsztaty z animacji lokalnej, liderstwa w spoecznoci lokalnej (modele liderskie) oraz budowanie zespou zadaniowego.

Pomidzy warsztatami przerwa kawowa.

18:30 – 19:00 – podsumowanie dnia i zakoczenie

II dzie:

9:00 – 9:30 – przywitanie i przypomnienie zaj dnia poprzedniego

9:30 – 13:30 – warsztaty analizy partnerów i dziaa. Od pomysu do realizacji wspólnych przedsiwzi.

Pomidzy warsztatami przerwa kawowa

13:30 – 14:00 – przerwa lunchowa

14:00 – 18:30 – Zasady wspópracy partnerskiej i róda ich finasowania

Pomidzy warsztatami przerwa kawowa.

18:30 – 19:00 – podsumowanie dnia i zakoczenie

 

Szkolenia oparte s na aktywnych formach edukacji i przeznaczone jest dla osób pracujcych na obszarach wiejskich lub z spoecznociami wiejskimi w rónej formie.


W szkoleniu mog wzi udzia sotysi, czonkowie rad soeckich, osoby pracujce  w bibliotekach czy w domach kultury, przedstawiciele organizacji pozarzdowych, urzdnicy zajmujcy si wspóprac np. z radami soeckimi i sotysami oraz osoby, które zajmuj si w gminach promocj. Szkolenia s skierowane do wszystkich, którzy pracuj na rzecz rozwoju swoich maych spoecznoci. Celem tych warsztatów jest nauczenie uczestników wprowadzenia aktywnych metod wspópracy i kreowania pewnych dziaa wród spoecznoci wiejskiej. Kade szkolenie to dwa dni pracy warsztatowej, kady po 10 godzin. Podczas zaj uczestnicy bd zdobywa wiedz na konkretnych przykadach. Jednym z aspektów warsztatów bdzie zdobywanie umiejtnoci rozwizywania trudnych spraw, konfliktów, jakie czsto wystpuj w maych spoecznociach.

Szkolenia zostan przeprowadzone przez wietnych specjalistów. Mamy nadziej, e róne terminy i lokalizacje pozwol na skorzystanie jak najwikszej grupie osób. Liczna miejsc jest ograniczona, dlatego warto ju teraz zarezerwowa sobie miejsce.

Udzia w szkoleniu jest bezpatny.

KARTA ZGOSZENIOWA - DO POBRANIA