UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Stowarzyszenie wiatowid  we wspópracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza na szkolenie
"Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020".
Szkolenie odbdzie si 14.05.2015 r. w Miejskim Orodku Kultury w Gnienie.

Szkolenie jest otwarte i bezpatne.

Podczas szkolenia zostan przedstawione warunki, zasady i kwoty dofinansowania dla jednostek samorzdu terytorialnego, powiatu i jednostek im podlegych (domów kultury, bibliotek), rolników, przedsibiorców, osób fizycznych,
organizacji pozarzdowych, kocioów i innych zwizków wyznaniowych, ochotniczych stray poarnych, soectw, kó gospody wiejskich itp.

Celem szkolenia jest:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdraania PROW 2007-2013.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu moliwoci jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich.
  3. Okrelenie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych grup docelowych wsparcia PROW 2014-2020.

 

Program Szkolenia

                                                                                                                             

8:45 - 9:00  Rejestracja uczestników.

 

9:00 - 9:15 - Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu   oraz osób prowadzcych. Zebranie oczekiwa od spotkania wród osób obecnych na sali.

 

9:15- 9:45 - Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykad z prezentacj).

 

9:45 -10:15 - Przerwa kawowa

 

10:15 -11:30 - PROW 2014-2020 – jakie daje moliwoci (wykad z prezentacj nt. zakresu PROW 2014-2020).

 

11:30 - 13:20 - Szczegóowe moliwoci jakie zgodnie z obowizujc legislacj moemy uzyska w nowej perspektywie PROW (studium pogbione wynikajce z potrzeby uczestników obecnych na spotkaniu).

 

13:20 - 13:50 - Podsumowanie szkolenia.

 

13:50 - 14.00 - Wypenienie ankiet ewaluacyjnych, zakoczenie szkolenia.

 

14:00 – 15.00 -  Obiad