Start Leader Spotkania PROW 2014-2020

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Spotkania PROW 2014-2020 Drukuj

 Za nami dwa dni ciekawych spotka z mieszkacami gmin, na terenie których bdziemy realizowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 16 kwietnia br. spotkaliy si z mieszkacami Gminy Czerniejewo, a 17 kwietnia br. z mieszkacami Gmin: Niechanowo i Witkowo. Podczas spotkania Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawi nowe moliwoci i zasady otrzymania dofiansowania z PROW 2014-2020. Tematem szkolenia byo "Obszary wiejskie potencjaem liderskim". Podczas spotka zostay zebrane pomysy mieszkaców, które zostan zamieszczone w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia wiatowid.

Kolejne spotkania w Gminach Orchowo - 27.04.2015 r. o godz. 17.00 w Urzdzie Gminy i Trzemeszno - 30.04.2015 r. o godzinie 15.30 w budynku Urzdu Miejskiego.

 

 

 

Spotkania s finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestuj w obszary wiejskie, w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dziaanie 4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja