UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 2 kwietnia wesza w ycie ustawa tworzca podstawy prawne dla rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno (RLKS). Jest to nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, którego realizacja wynika z rozporzdzenia unijnego nr 1303/2013.
RLKS bdzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej oraz polityki spójnoci. Ma aktywizowa lokalne spoecznoci i wcza je w podejmowanie decyzji dotyczcych rozwoju ich regionu.


Ustawa o rozwoju lokalnym z udziaem lokalnej spoecznoci umoliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS. Ma take pomóc w wyborze strategii rozwoju lokalnego i w realizacji projektów, których celem jest m.in. rozwój przedsibiorczoci, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walka z wykluczeniem spoecznym i rozwój infrastruktury turystycznej - informuje biuro prasowe Kancelarii Sejmu.

Ustawa okrela m.in. zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorzdów województw i lokalnych grup dziaania, w szczególnoci w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno. [Tutaj mona zapozna si z ustaw]

Sejm uchwali ustaw 20 lutego 2015 r., a prezydent Bronisaw Komorowski podpisa j 17 marca 2015 r.

ródo: http://www.agropolska.pl/prawo/unia-chce-aktywizowac-lokalne-spolecznosci-do-dzialania,101.html