UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 26.03.2015 r. w auli Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Trzemesznie odbya si finaowa gala konkursu szkolnych filmów dokumentalnych o tematyce historycznej im. Braci Hulewiczów "Wielkie wczoraj w maym krgu". Na gal przybyli zaproszeni gocie oraz uczniowe biorcy udzia w konkursie wraz z nauczycielami.

Uroczysto zaszczycili swoim udziaem m.in. pan senator Piotr Gruszczyski, prof. Jan aryn- pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN i redaktor naczelny miesicznika „W Sieci Historii", który obj patronat na konkursem, Romuald Kara -literat, twórca prestiowej nagrody im. Witolda Hulewicza a zarazem prezes Towarzystwa im. W. Hulewicza, burmistrz Trzemeszna pan Krzysztof Dereziski, pan Ryszard Zaczyski- przedstawiciel pose do Parlamentu Europejskiego Krystyny ybackiej, pan Robert Gawe- etatowy czonek zarzdu powiatu gnienieskiego, jednoczenie czonek konkursowego jury, pan dr Mariusz Menz z Instytut Historii UAM, czonek jury i zarazem przedstawiciel dyrektora Instytutu Historii UAM prof. dr. hab. Józefa Dobosza.  Obecni byli równie przedstawiciele samorzdów terytorialnych, z których wywodzili si uczniowie biorcy udzia w konkursie.

Gal prowadzili uczniowie gimnazjum w Trzemesznie: Natalia Jankowska i Mikoaj Korzycki.   Przybyych goci przywitali Pani Maria Sobieszak - dyrektor Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Zawodowych w Trzemesznie, Sawomir Kup - dyrektor Gimnazjum w Trzemesznie oraz Zygmunt Nowaczyk - prezes Stowarzyszenia wiatowid. Nastpnie sowo wstpu o konkursie wygosi Pan Maciej Adamski - pomysodawca i twórca konkursu.

Po czci wstpnej modzie Gimnazjum w Trzemesznie zaprezentowaa cz artystyczn, przygotowan dla przybyych goci. Zgromadzeni wysuchali wiersza Edwarda Soskiego „A gdy na wojenk ...” w wykonaniu Mariki Jaskuy, której akompaniowali na gitarach Julia Figaj i Pawe Grzegorek oraz wiersza Witolda Hulewicza „Mogia na skwerze’ w interpretacji Zuzanny Jatczak.

Go specjalny gali prof. dr hab. Jan aryn wygosi okoo godzinny wykad: "Wielkie pokolenia Polaków - od niepokornych do niezomnych". Wykad by jednoczenie nagrod miesicznika ‘W Sieci historii” dla wszystkich uczestników konkursu.

Po krótkiej przerwie kawowej nastpio ogoszenie wyników. Na podstawie przeprowadzonej oceny i uzyskanej liczby punktów Jury w skadzie: Robert Gawe, Pawe Kostusiak, Piotr Winiewski, dr Zygmunt Kalinowski i dr Mariusz Menz przyznao:

W KATEGORII SZKOY PONADGIMANZJALNE

Nagrod gówn:

V Liceum Ogólnoksztacce im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Ewa Wgiel, Dominika Matyjaszczyk, Adrianna Brcz „Akcja Bollwerk”

https://www.youtube.com/watch?v=aKBfaOl-2QY

Drugie miejsce:

I Liceum Ogólnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego w Gnienie

Eryk Stelmaszyk, Przemysaw Purol, Szymon Rutkiewicz, Baromiej Gawrecki „Koció w. Jana Chrzciciela w Gnienie”

https://www.youtube.com/watch?v=QY57-UEs00I

 

Trzecie miejsce:

Liceum Ogólnoksztacce im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie

Jakub Kieruj, Amadeusz Lisiecki, Krystian Walczak „W pogoni za marzeniami”

https://www.youtube.com/watch?v=nHHRfO-yXmg

 

Szkoa Zawodowa im. H. Cegielskiego w Trzemesznie

Hubert Haposki „Niezapomniana historia obroców Trzemeszna i Niewolna”

https://www.youtube.com/watch?v=sa-zCzlxkzI

 

W KATEGORII SZKOY GIMNAZJALNE

Nagrod gówn:

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzdzu

Aleks Roszyk, Szymon Somiski, Kuba Wojty, Tomasz witek „Nihil novi – Cyryl Ratajski”

https://www.youtube.com/watch?v=HcqdJEgl_JA&feature=youtu.be

 

Drugie miejsce:

Gimnazjum im. Noblistów Polskich Mieleszyn

Agnieszka Domagalska, Oliwia Gowska, Gaetano Sollami, Agata Zabel „Nasz przyjaciel wróg”

https://www.youtube.com/watch?v=7Gou2R_0ScE&feature=youtu.be

 

Trzecie miejsce:

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kiszkowie

Luiza Brzozowska, Wiktoria Gibas, Oliwia Król, Jakub Marcinkowski „Maruszka – historia nie tylko miosna”

https://www.youtube.com/watch?v=pDeJdTShkzk

 

WYRÓNIENIA:

 

Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

Ewelina Bulewicz, Wiktoria Grygiel, Wiktoria Nowakowska, Eryk Sobczyski „Wielkopolanin z uask fantazj”

https://www.youtube.com/watch?v=Q7W-TkwwIWg&feature=youtu.be

 

Gimnazjum Stowarzyszenie RODZICE – DZIECIOM im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Gnienie

Marta Wower, Anna Zieliska, Gabriela Budzyska „Lew z kamienia”

https://www.youtube.com/watch?v=ZaqYzaL0Ij0

 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich Mieleszyn

Alicja Berenicka, Kinga Kordek, Patrycja Kulig, Robert Rakowski „Pacjenci dziekanki skazani na mier”

https://www.youtube.com/watch?v=LaH2exkmjfQ

Po wrczeniu gównych nagród, wród obecnych na auli uczniów zostay wylosowane nagrody specjalne: tablet ufundowany przez Pani Krystyn yback - Pose do Parlamentu Europejskiego, wyjazd do Europarlamentu do Brukseli ufundowany przez Ryszarda Czarneckiego - Wiceprzewodniczcego Paralmentu Euopejskiego oraz pi toreb z gadetami reklamowymi ufundowanymi przez Stowarzyszenie wiatowid.

Ponadto pan dr Mariusz Menz wrczy 2 statuetki ufundowane przez Instytut Historii UAM, dla filmów uznanych przez studentów Wydziau Historycznego za najlepsze – otrzymay je szkoy – Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kiszkowie (film „Maruszka – historia nie tylko miosna”) i Liceum Ogólnoksztacce im. Michaa Kosmowskiego (film „W pogoni za marzeniami”).  W czasie uroczystoci odbyo sie równie losowanie nagród dodatkowych w tym wyjazdu do Brukseli ufundowanego przez patrona konkursu pana Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczacego PE oraz tabletu ufundowanego przez pani pose do PE Krystn yback. Nagrody te wylosowali Amadeusz Izydorek z Gimnazjum w Kostrzynie i Kacper Gowala z gimnazjum w Trzemesznie.  Uroczysto zakoczy pokaz poloneza w wykonaniu uczniów trzemeszeskich szkó, tancerzy w Zespole Pieni i Taca Strzecha.

Zwycizcom bardzo serdecznie gratulujemy. Dzikujemy wszystkim za przybycie na gal finaow i zapraszamy za rok na II edycj konkursu.

Konkurs zosta sfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestuj w obszary wiejskie, w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dziaanie 4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja