UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 25.11.2015 r. w Gminnym Orodku Kultury w Niechanowie odbyo si Forum Dyskusyjno-Debatanckieopartego o wypracowany projekt treci dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Prowadzca forum - Katarzyna Jórga przedstawia zaoone cele dziaania stowarzyszenia na najblisze lata wynikajce z przeprowadzonej diagnozy i analizy mocnych i sabych stron terenu 5 gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo. Forum zostao zorganizowane w ramach konsultacji spoecznych z mieszkacami w/w gmin w ramach dziaania 19 Wsparcie przygotowawcze dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wanym elementem spotkania bya debata na temat programu Leader, podczas której uczestnicy zastanawiali si czy realizujemy go zgodnie z jego ide, czy traktujemy tylko jako narzdzie do wdraania strumienia finansowego. W debacie wzili udzia zaproszeni eksperci w osobach:

Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Modych Wielkopolan
Marcin Makohoski - Dyrektora Wydziau Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnienie
Grzegorz Matkowski – sekretarz Gminy Orchowo
ukasz Grabowski – Przewodniczcy Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego
Jarosaw Wypyszyski – ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spódzielni Socjalnych

Dzikujemy zaproszonym gociom za przybycie na forum i podzielnie si swoimi dowiadczeniami na temat programu Leader. Szczególnie podzikowanie nale si Panu Wójtowi Gminy Niechanowo Eugeniuszowi Zamiarowi oraz Pani Dyrektor GOK Niechanowo Teresie Jastrzbskiej za pomoc w organizacji forum i udostpnienie sali w Gminnym Orodku Kultury w Niechanowie. Podzikowania równie dla Pa ze Stowarzyszenia Sportu i Turystyki "Aktywna Wie" Trzuskoo za przygotowanie poczstunku dla uczestników forum.