UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 10 wrzenia br. w siedzibie stowarzyszenia w Maachowie Szemborowicach odbyo si spotkanie konsultacyjne pn: "Planowanie szczegóowe i procedury dziaalnoci LGD Stowarzyszenia wiatowid". Celem spotkania byo przedstawienie uczestnikom ogólnych zaoe PROW 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDAER, celów gównych i sczegóowych oraz przedsiewzi i wskaników wynikajcych z przeprowadzonej analizy SWOT - obszaru objtego lokaln strategi rozwoju stowarzyszenia.

Podczas spotkania zosta przedyskutowany temat organizacji pracy biura i dziaa szczegóowych LGD oraz przedstawiono procedury i kryteria wyboru, regulaminy szczegóowe i operacyjne. Zostay równie przedstawione rekomendacje dla zespou roboczego opracowujcego tre Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie konsultacyjne zostao przeprowadzone w ramach dziaanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader" poddziaanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"