UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniach 22 i 23 sierpnia br. odbyy si spotkania konsultacyjne analizy SWOT (sabych, mocnych stron naszego obszaru, szans oraz zagroe), celów i przedsiwzi Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie wiatowid w ramach programu LEADER PROW 2014-2020. Punkty konsultacyjne podczas doynek gminnych w Witkowie i Czerniejewie cieszyy si zainteresowaniem mieszkaców. Natomiast w sobot 22 sierpnia w siedzibie stowarzyszenia w Maachowie Szemborowicach zosta przeprowadzony warsztat polegajcy na przetransportowanie sabych stron obszaru na potrzeby i wskazanie kierunków dziaa rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno. Na zakoczenie spotkania obyy si warsztaty zielarskie na wieym powietrzu, które okazay si wietn zabaw integracyjn.

 

Dziaanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader"
Poddziaanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"