UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniach od 22 sierpnia 2015 do dnia 25 listopada 2015 na terenie 4 gmin Powiatu Gnienieskiego i 1 gminy Powiatu Supeckiego odbd si konsultacje spoeczne organizowane przez Stowarzyszenie wiatowid w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziaanie "Wsparcie przygotowawcze" objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie osoby reprezentujce sektor publiczny, spoeczny, gospodarczy i mieszkaców do udziau w konsultacjach. Spotkania powicone bd w szczególnoci analizie mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celów LSR na lata 2014-2020.

Poniej zamieszaczmy harmonogram konsultacji.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOECZNYCH STOWARZYSZENIA WIATOWID