UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

DOKUMENTY LEGISLACYJNE Drukuj

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Ustawa o wspieraniu rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno z udziaem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaem rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

 

 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania „Wsparcie przygotowawcze” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia ......................r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania, wypaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziaania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach dziaania „LEADER” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – projekt z dnia 24.06.2015 r.

 

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.10.2015 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na rzecz kosztów biecych i aktywizacji" objtego PROW 2014-2020

 

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ............................... r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Przygotowanie i realizacja dziaa w zakresie wspópracy z lokaln grup dziaania" objtego PROW na lata 2014-2020 - projekt

 

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Projekt Ksigi wizualizacji znaku PROW 2014-2020