UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Chipsy jabkowe bez konserwantów z oferty mieszczcej si w Trzeku (gmina Kostrzyn, pow. poznaski) firmy SOK POL  zostay wyrónione przez ekspertów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doce polskie”. Zdobyty certyfikat „Doce polskie” i tytu TOP PRODUKT potwierdzaj najwysz jako i rodzime pochodzenie wyrobu. Decyzja o przyznaniu prestiowego goda „Doce polskie” zapada podczas pitnastego ju audytu artykuów spoywczych. Honorowym patronem programu, w ramach którego przyznawane s wyrónienia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziau w audycie ywnoci organizowanym w ramach programu „Doce polskie” dopuszczane s tylko wyroby z tzw. polskim akcentem - wytwarzane z polskich skadników, na podstawie tradycyjnego przepisu lub na terenie naszego kraju. Pozytywna weryfikacja produktu umoliwia jego udzia w audycie. Przeprowadzona ostatnio, pitnasta z kolei, certyfikacja miaa miejsce 28 stycznia w Krakowie. Wówczas czonkowie Loy Ekspertów - grona specjalistów z brany spoywczej - ocenili wszystkie produkty starajce si o zdobycie certyfikatu „Doce polskie”.
- Noty przyznawane s za smak, wygld oraz stosunek jakoci wyrobu do jego ceny. Za kady z tych trzech aspektów mona zdoby od 1 do 10 punktów. Wynik jest redni ocen przyznanych przez czonków Loy Ekspertów. Godo „Doce polskie” jest nadawane tylko tym artykuom ywnociowym, które otrzymay minimum 7,5 punktu, z kolei te z maksymalnymi notami s honorowane take tytuem TOP PRODUKT - wyjania Marek Bielski, organizator Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doce polskie”. - Kryteria nadawania znaku promocyjnego s przejrzyste. Certyfikat „Doce polskie” nie jest przyznawany przypadkowym propozycjom firm z brany spoywczej, ale sprawdzonym produktom. To rekomendacja, której konsumenci mog zaufa - przekonuje M. Bielski.


Jednym z producentów, którego ywno zostaa uhonorowana zaszczytnym certyfikatem jest SOK POL Przdak Magorzata z Trzeku (pow. poznaski, gm. Kostrzyn). Chipsy jabkowe bez konserwantów z jej asortymentu zdoby godo „Doce polskie” i tytu TOP PRODUKT.

Gospodarstwo nalece do firmy SOK POL liczy 27 ha, w tym 7 ha zajmuje sad.
Firma od wrzenia 2012 roku zajmuje si produkcj Soków Naturalnych 100% . Produkty uywane do toczenia na zimno pochodz z wasnego sadu i gospodarstwa.

Program pod patronatem ministra
Program „Doce polskie” jest realizowany od 2011 roku. Celem przedsiwzicia jest wspieranie polskich producentów ywnoci poprzez promocj rodzimych wyrobów najwyszej jakoci. Honorowym patronem przedsiwzicia, od samego pocztku istnienia programu, jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Wiarygodno goda „Doce polskie”

Certyfikat nadawany jest za konkretny produkt, nie za ca dziaalno firmy - jeli wytwórca  zgosi do oceny kilka artykuów, kady z nich jest oceniany indywidualnie.
Godo „Doce polskie” jest przyznawane na 2 lata. Po upywie tego okresu producent, który nadal chce korzysta z certyfikatu, jest zobowizany dostarczy produkt do ponownej oceny. Tym sposobem eksperci sprawdzaj czy nagrodzony wczeniej wyrób nadal spenia wymogi programu i w dalszym cigu zasuguje na wyrónienie.

Loa Ekspertów programu „Doce polskie”
To grono specjalistów z wieloletnim dowiadczeniem w brany spoywczej. Przewodniczcym jest Mirek Drewniak, mistrz kuchni, autor przewodników kulinarnych, wspózaoyciel oraz czonek Fundacji Klubu Szefów Kuchni. Jednym z czonków Loy jest przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ogólnopolski Program Promocyjny „Doce polskie”
www.docenpolskie.pl
www.blog.docenpolskie.pl

Celem programu „Doce polskie” jest promocja wysokiej jakoci produktów spoywczych dostpnych na polskim rynku. Ich selekcj, ocen i przyznaniem certyfikatu „Doce polskie” zajmuje si pitka specjalistów zawodowo zwizana z ywnoci i technologi ywienia, która tworzy Lo Ekspertów. Zasiada w niej m.in. reprezentant Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a take czonkowie Fundacji Klubu Szefów Kuchni.
Twórca programu „Doce polskie” jest  take organizatorem projektu BlogerChef (blogerchef.pl) – innowacyjnego przedsiwzicia skierowanego do blogerów kulinarnych. Celem projektu jest propagowanie wspólnego gotowania wród pasjonatów kuchni, którzy swoj wiedz i przepisami dziel si w Internecie. Dziki ogólnopolskiemu konkursowi, warsztatom i pokazom kulinarnym, blogerzy maj okazj do spotka, poznawania nowych miejsc i produktów, wymiany dowiadcze, nauki oraz dobrej zabawy.