UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 

Stwórz z modymi ludmi projekt, dziki któremu poczuj si oni wani i docenieni! 

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równa Szanse 2015” na projekty dla modych ludzi. Takie, o których bdzie gono w caej okolicy! Takie, które odmieni ycie uczestników! Takie, z których to oni sami bd dumni! Niewana jest dziedzina – wany jest rozmach, zaangaowanie i samodzielno modych ludzi. 

Udzia w Programie „Równa Szanse 2015” to presti i dowód profesjonalizmu. Twórc programu jest Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Modziey – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce si zyska status naprawd skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 z na projekt 15-miesiczny (trwajcy od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarzdowe (zarejestrowane w formie stowarzysze i fundacji) z maych miejscowoci do 20 000 mieszkaców.

Termin skadania wniosków upywa 10 marca 2015 roku. Informacje o konkursie i dostp do formularza aplikacyjnego czekaj na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równa Szanse” chodzi o wyrównanie szans modych ludzi na dobry start w dorose ycie. Koczc swój udzia w ciekawym projekcie musz zyska poczucie, e zrobili co nowego, wanego i dajcego pewno siebie; e zdobyli umiejtnoci cenne w ich obecnym        i dorosym yciu. Musz uwierzy, e zrobili krok wanie w tym kierunku.