UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
Serdecznie zapraszamy
 • mode organizacje pozarzdowe (tj. wpisane do KRS nie wczeniej ni 18 miesicy od sierpnia 2014 roku, których budet nie przekracza 25 tys. z),
 • grupy nieformalne (tj. nieposiadajce osobowoci prawnej, w których skad wchodz nie mniej ni trzy osoby, realizujce dziaania w sferze poytku publicznego)
 • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których aktywne dziaanie skierowane jest na pokonywanie problemów i zmian warunków).
na spotkanie konsultacyjne które odbdzie si w dniu 21 sierpnia 2014 roku o godz.17.00 w biurze Stowarzyszenia wiatowid w ubowie.
 
Konsultacje dotycz
realizacji projektu finansowanego ze rodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Wielkopolska Wiara Aktywnie Dziaa".
W jego ramach mona uzyska wsparcie w wysokoci maksymalnie5 000 z na realizacj projektów w jednej z dwóch kategorii:
 • inicjatywy lokalne – dziaania zgodnie z zadaniami z zakresu sfer dziaalnoci poytku publicznego (w oparciu o art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie) m.in. w zakresie edukacji, pomocy spoecznej, kultury i sztuki, ekologii czy praw czowieka.
 • dotacje na rozwój organizacji– dziaania zwizane z przygotowaniem i realizacj zada strategicznych i biec dziaalnoci podmiotu. Mode organizacje pozarzdowe bd mogy przeznaczy dotacj na:
  • poszerzenie zakresu wiadczonych usug,
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju,
  • czciowe finansowanie kosztów osobowych zwizanych z obsug ksigow, prawn lub informatyczn,
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • sprzt biurowy, sprzt zwizany z obszarem dziaa organizacji,
  • koszty adaptacji lokalu,
  • oprogramowanie komputerowe.

Oferty mona skada najpóniej do 25 sierpnia 2014 roku, do godziny 15.00 wic czasu jest niewiele

 

 

Zaczamy link do kolejnego wywiadu, który precyzuje nasz zamys, na realizacj inicjatyw, które nie maj charakteru jednorazowego wydarzenia,

pojawiao si wiele pyta w tym obszarze

http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/wielkopolska-wiara-aktywnie-dziala/1056-inicjatywa-lokalna-to-nie-jest-jednorazowe-wydarzenie

 

Wielkopolska Wiara Aktywnie Dziaa - Prezentacja [PowerPoint] >>