UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Stowarzyszenie „Miasta wInternecie”, dziaajc jako Partner projektu  Projektu systemowego – dziaania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostpu do Internetu”,  realizowanego pod hasem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie zMinisterstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Dziaania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy,którzy w lokalnych rodowiskach prowadzi bd – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego zaoeniami - zajcia wprowadzajce pokolenie osób w wieku 50+ w wiat Internetu, usug cyfrowych i komputera.

Kandydaci wezm udzia w szkoleniu, którego ukoczenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujcych gminy, w których zdiagnozowano najwiksze zapotrzebowania na dziaania aktywizujce cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objte dotd dziaaniami Latarników, bdzie miao za zadanie rozpocz dziaania w swoich rodowiskach lokalnych.

Organizatorzy projektu PCRS poszukuj osób, które:

 • znaj podstawy obsugi komputera, Internetu oraz narzdzi i usug cyfrowych
 • s otwarte, tolerancyjne oraz wiadome specyfiki i trudnoci pracy z osobami dorosymi
 • s gotowe do pracy na rzecz lokalnego rodowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
 • deklaruj gotowo wspótworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptujc jego wartoci oraz zasady i metody dziaania.

Osoby te zobowizane s speni nastpujce warunki wstpne:

 1. zapozna si i zaakceptowa regulamin naboru
 2. wzi udzia w szkoleniu organizowanym latem 2014r. 
 3. zoy owiadczenie woli o akceptacji zasad i metod dziaania Latarnika Polski Cyfrowej, w którym zobowi si do prowadzenia dziaa zgodnie z zaoeniami projektu PCRS (owiadczenie skadane bdzie w pierwszym dniu szkolenia). 

Po uzyskaniu certyfikatu Latarnicy Polski Cyfrowej winni czynnie uczestniczy w rónorodnych formach podnoszenia kwalifikacji oraz wydarzeniach projektu PCRS, a take systematycznie i zgodnie z „metod latarnicz”, której naucz si podczas szkole, prowadzi zajcia z osobami dorosymi. Do koca czerwca 2015r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaproponuje Latarnikom wsparcie edukacyjne i organizacyjne w postaci m.in.:

 • udziau w wydarzeniach projektu: Zjedzie Latarników Polski Cyfrowej w odzi, 15-16 wrzenia br., 8 warsztatach tematycznych, podnoszcych kompetencje dziedzinowe np. umiejtno tworzenia relacji z zaj w portalu Latarnicy.pl (pisanie relacji jest obowizkiem Latarnika) oraz w zjazdach regionalnych, integrujcych aktywnych Latarników
 • przekazania materiaów edukacyjnych (Niezbdnika Latarnika, Korzystnika Internauty 50+, poradników tematycznych) oraz promocyjnych (stand, plakaty, ulotki)
 • stale aktualizowanego i publikujcego oficjalne informacje na temat realizacji projektu portalu Latarnicy.pl, w którym znale mona m.in. serial filmów edukacyjnych, poradniki, wzory dokumentów projektowych    

Zgoszenie chci zostania Latarnikiem obydwa si poprzez zapoznanie si z regulaminem rekrutacji oraz wypenienie ankiety zgoszeniowej dostpnej na stronie: http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485&lang=pl

Planuje si organizacj jednego szkolenia w kadym województwie (ale ostateczny ich rozkad zalee bdzie od liczby zgosze w regionach). Szkolenia odbywa si bd w okresie wakacyjnym – do koca sierpnia br. Pierwsze szkolenie planowane jest 22-23 lipca w Pile.

Liczba uczestników szkole – a zatem kandydatów na owych Latarników jest ograniczona(ok. 200 osób). Pierwszestwo udziau maj osoby mieszkajce w regionach nie objtych jeszcze aktywnoci Latarnika oraz kandydaci z gmin wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych udziaem w projekcie PCRS zachcamy do kontaktu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a take wizyt na stronie latarnicy.pl oraz Facebooku: facebook.com/polskacyfrowa.

Wszelkich informacji na temat naboru i projektu PCRS udzielaj na bieco wycznie koordynatorzy dziaa Latarników:

 1. Anna Tyraa(502 358 455, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Monika Boruch(519 521 465, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
 3. Micha Golemo(502 358 454, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Jedynym miejscem publikacji biecych, oficjalnych informacji na temat przebiegu naboru i jego wyników jest portal Latarnicy.pl. 

Informacje zawarte w niniejszym ogoszeniu oraz Regulaminie Naboru Kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej  stanowi prawn i merytoryczn podstaw przeprowadzenia naboru i zakwalifikowania na szkolenie.