UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Stowarzyszenie wiatowid serdecznie zaprasza na bezpatne szkolenie oraz doradztwo
w ramach projektu:

"PRZEDSIBIORCZE I NIEZALENE NGO"

Szkolenie odbdzie si:

25-26.10.2015 r.
w siedzibie stowarzyszenia w Maachowie Szemborowicach 12 (Gmina Witkowo)

Koordynatorem projektu jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Celem gównym projektu jest wzmocnienie i profesjonalizacja organizacji pozarzdowych poprzez umoliwienie im udziau w cyklu edukacyjnym skadajcym si z dwudniowego szkolenie wprowadzajcego, doradztwa oraz jednodniowego szkolenie podsumowujce w zakresie prowadzenia odpatnej i/lub gospodarczej dziaalnoci.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I DZIE SZKOLENIA

25 padziernika 2015 okoo 14.00 - rozpoczcie

1. przywitanie uczestników

2. wzajemne poznanie si uczestników

3. zapoznanie z celem projektu, aspekty organizacyjne

4. formalne prawno-ksigowe aspekty prowadzenia rónych forma dziaalnoci ngo – prezentacja

ok. 16:00 - przerwa kawowa

5. Autoanaliza zasób wasnych organizacji w kontekcie dziaalnoci biznesowej – co mamy wietnego?, w czym si specjalizujemy?, w czym jestemy lepsi?, jakimi ludmi sprztem dysponujemy? – praca warsztatowa w podgrupach lub praca plastyczno-wizualna wykorzystujca gazety, pisaki, kredki z póniejsz prezentacj

6. Model biznesowy – wprowadzenie do zasady – prezentacja

7. Omówienie planszy modelu biznesowego – prezentacja i praca warsztatowa

ok. godz. 22:00 koniec I dnia

 

II DZIE SZKOLENIA

26 padziernika 2015 poniedziaek okoo 16:00 - rozpoczcie

8. cd. Planszy modelu biznesowego – praca wasna uczestników

9. róne róda dofinansowania dziaalnoci ngo – prezentacja

10. praca warsztatowa w podziale na 4 grupy przygotowanie przez grupy czterech form, organizacji i przebiegu moliwoci wsparcia dziaalnoci ngo:

 – zbiórka publiczna

– loteria

– sponsor, darczyca

– specjalistyczna dziaalno odpatna

ok. 21:00 koniec szkolenia

 

 

Udzia w projekcie jest bezpatny!

Zachcamy organizacje pozarzdowe z Wielkopolski do nadsyania formularzy zgoszeniowych! Liczba miejsc ograniczona!

FORMULARZ ZGOSZENIOWY

Projekt dofinansowany ze rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.