UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Do 5 listopada 2015 r, do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równa Szanse Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, administrowanego przez Polsk Fundacj Dzieci i Modziey. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma by rozwój u modych ludzi umiejtnoci spoecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosym yciu.

O dotacje do 8 500 z na projekty minimum 6-miesiczne, rozpoczynajce si nie wczeniej
ni 1 lutego 2016 r. i trwajce nie duej ni do 31 sierpnia 2016 r. mog ubiega si organizacje pozarzdowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkaców.

W Programie „Równa Szanse” chodzi o wyrównanie szans modych ludzi na dobry start w dorose ycie. Dziki zdobytym w projekcie umiejtnociom mody czowiek z maej miejscowoci nauczy si samodzielnie i wiadomie osiga wyznaczane przez siebie cele, planowa swoj przyszo, wspólnie z innymi modymi dziaa. Wszyscy, którzy bd towarzyszyli mu w tej drodze zyskaj wiarygodno w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych dziaaniach.

Zapraszamy do udziau w konkursie.

Wicej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl