Start Inne programy Rusza konkurs turystyczny Komisji Europejskiej

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Rusza konkurs turystyczny Komisji Europejskiej Drukuj

Od 9 kwietnia bd przyjmowane zgoszenia do kolejnej edycji konkursu Komisji Europejskiej na "Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne" EDEN 2015. Konkurs EDEN zosta zainicjowany przez Komisj Europejsk w 2006 roku. Jego celem jest wyanianie najlepszych miejsc w caej Europie, które posiadaj ciekaw i rónorodn ofert dla turystów oraz takich, gdzie z wyjtkowym zaangaowaniem dba si o rodowisko przyrodnicze, lokalne dziedzictwo kulturowe. Tegoroczna edycja konkursu powicona jest turystyce wykorzystujcej regionalne produkty i przepisy kulinarne. Laureaci, którzy uzyskaj prawo posugiwania si tytuem +Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN+, musz wyrónia si przede wszystkim dbaoci o zachowanie zrównowaonego rozwoju turystyki.

Prawo zgaszania kandydatur do konkursu przysuguje: regionalnym organizacjom turystycznym, lokalnym organizacjom turystycznym, samorzdom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsibiorcom prywatnym, a take innym zainteresowanym podmiotom.

Chtni od czwartku do 8 maja 2015 r. bd mogli zgasza swoj kandydatur poprzez specjalny formularz drog on-line. Tegorocznego zwycizc oraz wyrónione miejsca zostan ogoszone 11 czerwca br.

ródo: http://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/rusza-konkurs-turystyczny-komisji-europejskiej,69359.html