Start

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

1 wrzenia 2015 roku odbyo si pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla uczestników projektu pn: „Pomó mi, przecie potrafisz” prowadzonego przez Ochotnicz Stra Poarn w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.

Więcej…
 
Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 10 wrzenia 2015r. (czwartek) o godz. 16.00

w Maachowie Szemborowice 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

Więcej…
 
Drukuj

W dniu 30 sierpnie br. w Niechanowie podczas doynek gminnych prowadzilimy punkt konsultacyjny analizy sabych i mocnych stron obszaru, szans i zagroe majce wpyw na ten obszar oraz celów i przedsiwzi. Stoisko naszego stowarzyszenia cieszyo si duym zainteresowaniem, udzielalimy informacji ustnych o nowym okresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020 oraz zbieralimy pomysy - propozycji dziaa/projektów jakie chce si realizowa w ramach tego programu. Punkt konsultacyjny jest jednym z dziaa w ramach budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Drukuj

 
Drukuj

 

Do 5 listopada 2015 r, do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równa Szanse Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, administrowanego przez Polsk Fundacj Dzieci i Modziey. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma by rozwój u modych ludzi umiejtnoci spoecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosym yciu.

Więcej…
 
Drukuj

 

 

Wspólnym wysikiem i wsparciem z programu Dziaaj Lokalnie IX  za porednictwa Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid powoli spenia si marzenie pa ze Stowarzyszenia Koa Gospody Wiejskich "Kanwa" oraz mieszkanek Orchowa.  W Orchowie powstaje siownia zewntrzna do  wicze na wolnym powietrzu. Projekt skierowany jest do mam, który mog aktywnie spdzi czas, kiedy  dzieci bawi si obok na placu zabaw.

Więcej…
 
Drukuj

Ju od 21 sierpnia br. Centrum PISOP zaprasza do przesyania ofert w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, dofinansowanym ze rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach konkursu mona pozyska mikrodotacj do 2 tys. z.

Zapraszamy w dniu 7 wrzenia br. o godz. 17.00 do biura Stowarzyszenia wiatowid na spotkanie konsultacyjne z doradc z Centrum PISOP w sprawie konkursu!

W tej edycji Konkursu szczególnie zapraszamy grupy nieformalne, mode organizacje pozarzdowe, które wraz z 5 osobowymi grupami modziey – wolontariuszami – chc:

Więcej…
 
Drukuj

W dniach 22 i 23 sierpnia br. odbyy si spotkania konsultacyjne analizy SWOT (sabych, mocnych stron naszego obszaru, szans oraz zagroe), celów i przedsiwzi Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie wiatowid w ramach programu LEADER PROW 2014-2020. Punkty konsultacyjne podczas doynek gminnych w Witkowie i Czerniejewie cieszyy si zainteresowaniem mieszkaców. Natomiast w sobot 22 sierpnia w siedzibie stowarzyszenia w Maachowie Szemborowicach zosta przeprowadzony warsztat polegajcy na przetransportowanie sabych stron obszaru na potrzeby i wskazanie kierunków dziaa rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno. Na zakoczenie spotkania obyy si warsztaty zielarskie na wieym powietrzu, które okazay si wietn zabaw integracyjn.

Więcej…
 
Drukuj

Nieformalna grupa “Pozytywnie Zakrceni 2” na czele z Pani Agnieszk Torres Torres w ramach realizacji Projektu dofinansowanego ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.pt.: "Komiks i makieta to co, co wszystkich urzeka"; przeprowadzia kolejne wakacyjne warsztaty, których celem byo poszerzenie wiedzy wród dzieci i modziey na temat gminy Czerniejewo i znajdujcych si w niej ciekawych budowli poprzez kreatywne, plastyczne warsztaty.
 

Więcej…
 
Drukuj

 
Drukuj

W dniach od 22 sierpnia 2015 do dnia 25 listopada 2015 na terenie 4 gmin Powiatu Gnienieskiego i 1 gminy Powiatu Supeckiego odbd si konsultacje spoeczne organizowane przez Stowarzyszenie wiatowid w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziaanie "Wsparcie przygotowawcze" objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkie osoby reprezentujce sektor publiczny, spoeczny, gospodarczy i mieszkaców do udziau w konsultacjach. Spotkania powicone bd w szczególnoci analizie mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celów LSR na lata 2014-2020.

Poniej zamieszaczmy harmonogram konsultacji.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOECZNYCH STOWARZYSZENIA WIATOWID

 
Drukuj

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 68