Start

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 28.10.2015 o godz 17.00 w Domu Straaka i Kultury w Orchowie odbyo si podsumowanie dwóch projektów realizowanych w ramach programu 'Dziaaj Lokalnie IX' Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid. Imprez prowadzi Ewelina Gumienna - czonek Towarzystwa Przyjació Gminy Orchowo. Pierwszy projekt pt. Dzieci si bawi a mamy aktywnie odpoczywaj realizowao Stowarzyszenie KGW 'Kanwa' z Orchowa - szczegóowo przedstawia go  Przewodniczca Stanisawa Kryszak. W sierpniu zostay zainstalowane urzdzenia siowni napowietrznej typu orbitrek i biegacz. W padzierniku posadzono krzewy za Domem Kultury i Straaka takie jak: bukszpan, ognik, hortensj i berberys. Posadzone krzewy upikszaj teren  przy placu zabaw i siowni.

Więcej…
 
Drukuj

 

Zapraszamy do objerzenia fotorelacji z finau konkursu "Cuda niewidy z dyni" organizowanego przez Miejski Orodek Kultury w Gnienie. Nagrod gówn w tym konkursie - tablet ufundowao nasze stowarzyszenie. Osobicie nagrod zwycizcy wrczya Katarzyna Jórga - Czonke Zarzdu.

FOTORELACJA Z KONKURSU "CUDA NIEWIDY Z DYNI"

http://mok.gniezno.pl/?p=1022

 
Drukuj

 

 

W dnia 28-29 padziernika bralimy udzia w Festiwalu Aktywnoci Spoecznej w Teatrze Kamienica w Warszawie, organizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasza obecno podczas festiwalu zwizana bya przede wszystkim ze witowaniem 15-lecia programu Dziaaj Lokalnie, którego jestemy administratorem od 2008 roku. Program „Dziaaj Lokalnie”, obchodzcy w tym roku swój jubileusz, to najwikszy program grantowy Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.

Więcej…
 
Drukuj

 

W dniu 22 padziernika br. odbyo si kolejne ciekawe spotkanie w ramach projektu „Pomó mi, przecie potrafisz” prowadzonego przez Ochotnicz Stra Poarn w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid. Przedstawiamy fotorelacj z tego wydarzenia.

Więcej…
 
Drukuj

 

 

 

W dniach 25-26 padziernika br. w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid odbyo si szkolenie "Niezalene i przedsibiorcze ngo" w ramach projektu dofiansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W szkoleniu brali udzia liderzy z organizacji pozarzdowych z województwa wielkopolskiego i odzkiego.

Więcej…
 
Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego Wielkopolski Drukuj

Ochrona przyrody powinna by wanym elementem naszego ycia ale niestety tak nie jest. Jeszcze czciej jest tak e tylko o tym mówimy, zgadzamy si z tym i popieramy ale tylko „sowem” a nie czynem. Aby zmieni ten stan rzeczy kilku czonków Koa owickiego Sokó w Kiszkowie stworzyo nieformalna grup, i napisao projekt do Stowarzyszenia wiatowid pt „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego Wielkopolski”. Jest to spoeczna inicjatywa w ramach programu „Dziaaj Lokalnie” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanym przez Akademi Rozwoju Filantropii.

Więcej…
 
Drukuj

 

Zgodnie z projektem, na który grupa nieformalna Przyjaciele Izby Pamici i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej otrzymaa dotacj z programu "Dziaaj Lokalnie IX" ,"Akademii Rozwoju Filantropii W Polsce", "Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci" oraz Stowarzyszenia wiatowid. Gównym celem projektu jest przestawienie szczególnie najmodszym, ale równie i innym zainteresowanym wiejskie ycie (niektóre czynnoci) z XIX i pocztków XX wieku w okresie letnio- jesiennym. Std nazwa projektu "Lato i jesie na wsi".

Więcej…
 
Drukuj

 

Za nami ju kolejne spotkanie z dietetykiem pani Magdalen Tymczewsk- Englert, zorganizowane przez Czerniejewskie Koo Kobiet Aktywnych w ramach projektu  pt. „Chc by zdrowa, pikna i aktywna”.  Projekt sfinansowany jest ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid.

Więcej…
 
Drukuj

Stowarzyszenie wiatowid serdecznie zaprasza na bezpatne szkolenie oraz doradztwo
w ramach projektu:

"PRZEDSIBIORCZE I NIEZALENE NGO"

Szkolenie odbdzie si:

25-26.10.2015 r.
w siedzibie stowarzyszenia w Maachowie Szemborowicach 12 (Gmina Witkowo)

Koordynatorem projektu jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Więcej…
 
Drukuj

W Dzie Edukacji Narodowej postawilimy na edukacj. Mimo tego, e dzie ten jest wolny od zaj lekcyjnych, zaprosilimy do naszej siedziby dzieci i modzie z Maachowa Zych Miejsc na warsztaty zielarskie. Zainteresowanie zioami i ich zastosowaniem w medycynie naturalnej, ale równie i w kuchni byo bardzo due. Uczestnicy warsztatów wikszo zió poznali dzisiaj po raz pierwszy. Dzieci uczyy si robi maso zioowe i sos zioowy w oparciu o tradycyjny sos woski, jakim jest pesto. Mamy nadziej, e warsztaty si podobay, a zdobyta wiedza bdzie wykorzystywana przez dzieciaki w codziennym yciu.

Więcej…
 
Drukuj

W dniu 12.10.2015 r. Stowarzyszenie wiatowid gocio 14 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Nasi gocie to czonkowie i pracownicy Lokalnej Grupy Dziaania "Partnerstwo dla Krajny i Pauk", Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz Kujawsko - Pomorskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Celem wizyty byo poznanie zbudowanego przez nasze stowarzyszenie w tym roku inkubatora przetwórstwa rolno-spoywczego oraz zasad jego dziaalnoci. Spotkaniu towarzyszya ywa i merytoryczna dyskusja o zasadach funkcjonowania inkubatorów w kontekcie nowej perspektywy PROW 2014-2020. Gocie uczestniczyli równie w warsztatach zielarskich, poznajc dziaalno edukacyjn naszego stowarzyszenia.

Więcej…
 
Gotowanie w gminie Witkowo podsumowane Drukuj

W sobot, 10 padziernika w wietlicy wiejskiej w Mielynie odbyo si podsumowanie projektu „Gotujemy Razem Smacznie i Kolorowo”. Projekt by wspófinansowany  w ramach Programu Dziaaj Lokalnie IX Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego  przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Orodka Dziaaj Lokalnie - Stowarzyszenia wiatowid oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Spoeczno - Kulturalnego Razem.  Soectwa Mielyn, Gorzykowo i Maachowo Zych Miejsc z gminy Witkowo dziaajc wspólnie, jako grupa nieformalna o nazwie  M-G-M realizoway projekt od czerwca do padziernika tego roku.  W projekcie uczestniczyo ponad 70 osób.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 68