Start

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 28 maja br. miao miejsce uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami tegorocznej edycji programu Dziaaj Lokalnie IX. W tym roku do stowarzyszenia wpyno 58 wniosków, z czego 4 wnioski nie przeszy oceny formalnej, a 14 otrzymao dofinansowanie. Realizacja wikszoci projektów rusza od czerwca. Na bieco bdziemy informowa na naszej stronie o wydarzeniach w lokalnych rodowiskach. Pomysy na budowanie dobra wspólnego s rónorodne - zapowiada si ciekawa IX edycja programu Dziaaj Lokalnie w Stowarzyszeniu wiatowid.

Więcej…
 
Zapraszamy na Targ Wiejski Drukuj

 
Drukuj

 

 

 W dniu 25 maja br. odbyo si posiedzenie Komisji Grantowej, powoanej przez Zarzd Stowarzyszenia wiatowid. Jej zadaniem byo ocenienie merytoryczne wniosków zoonych w ramach Programu Dziaaj Lokalnie IX 2015. Po trzygodzinnych obradach, ostatecznie do dofinansowania zostao wybranych 14 wniosków. Poniej zamieszczamy do pobrania list rankingow:

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW DZIAAJ LOKALNIE IX 2015

 
Drukuj

 Jak moe Pastwo wiecie przygotowujemy now siedzib Stowarzyszenia wiatowid. Naszym marzeniem jest aby ta siedziba bya równie miejscem gdzie kady bdzie móg spdzi wyjtkowo czas z dziemi, dziadkami  i znajomymi na tarasie nieopodal ogródka zioowego, który otoczy goci aromatem wieych zió i kwiatów. Mona bdzie przy ognisku lub na tarasie posiedzie i pogada o sprawach codziennych i niecodziennych, wypi kaw, zwolni tempo, kontemplowa przyrod,  a w laboratorium kuchennym wspólnie z dziemi czy wnukami przygotowa posiek czy wasne przetwory i konfitury na zim.

Więcej…
 
Drukuj

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie diagnostyczne i konsultacyjne dotyczce tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest w szczególnoci do: osób fizycznych, pracowników instytucji samorzdowych, radnych samorzdowych, czonków  Lokalnej Grupy Dziaania, sotysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarzdowych, rolników oraz przedsibiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsibiorczoci na obszarach wiejskich oraz chccych tworzy Lokaln Strategi Rozwoju Stowarzyszenia wiatowid.

Więcej…
 
Drukuj

 W wyniku naboru wniosków w dniach 13.04-13.05.2015 r. na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Dziaaj Lokalnie IX Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce do Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid wpyny nastpujce wnioski:

LISTA WNIOSKÓW ZOONYCH W RAMACH PROGRAMU DZIAAJ LOKALNIE IX 2015

Wnioski uoone s wedug kolejnoci zgosze.

 
Drukuj

 

Stowarzyszenie wiatowid  we wspópracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza na szkolenie
"Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020".
Szkolenie odbdzie si 14.05.2015 r. w Miejskim Orodku Kultury w Gnienie.

Szkolenie jest otwarte i bezpatne.

Podczas szkolenia zostan przedstawione warunki, zasady i kwoty dofinansowania dla jednostek samorzdu terytorialnego, powiatu i jednostek im podlegych (domów kultury, bibliotek), rolników, przedsibiorców, osób fizycznych,
organizacji pozarzdowych, kocioów i innych zwizków wyznaniowych, ochotniczych stray poarnych, soectw, kó gospody wiejskich itp.

Celem szkolenia jest:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdraania PROW 2007-2013.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu moliwoci jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich.
  3. Okrelenie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich poszczególnych grup docelowych wsparcia PROW 2014-2020.

 

Więcej…
 
Drukuj

INFORMUJEMY, E W ZWIZKU Z WYCOFANIEM SI GMINY CZERWONAK Z REALIZACJI ZADANIA "HISTORIA KICINA"  ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAJE ANULOWANE.

ROZSTRZYGNICIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na usug wykonania
projektu, skadu, przygotowania do druku i druku ksiki „Historia Kicina” w zwizku z 700- leciem wsi

DO POBRANIA

 
Drukuj

 
Drukuj

 Ogoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla dziaania „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji dotyczcej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujcych odnawialne róda energii, sucych do wytwarzania energii, w szczególnoci energii elektrycznej lub cieplnej oraz zuywania jej na potrzeby wasne.

Więcej…
 
Drukuj

 

 Z inicjatywy Stowarzyszenia ”Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziaania”, przy  finansowaniu Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz sponsoringu Pana Marka Sembereckiego waciciela Reprodukcyjnej Farmy Gsi w Mkoszycach,  wzorem lat  ubiegych zostanie wznowiona akcja rozdawania pisklt gsi gospodarstwom przyzagrodowym i agroturystycznym oraz czonkiniom KGW  Wielkopolski.

W dniu 18 maja 2015 o godzinie 12³?w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie ulica Zamkowa 31, /wejcie od ul. 21 Stycznia/

Więcej…
 
Drukuj

 

 

Chcesz zmienia wiat? Chcesz wyzwoli jeszcze wicej energii spoecznej? Pomoemy Ci! Znów rusza finansowe wsparcie z programu Dziaaj Lokalnie. Signij po nie! Teraz jest czas skadania wniosków.

Czym jest Dziaaj Lokalnie? To program który finansuje lokalne inicjatywy mieszkaców maych miast i wsi tak, by ich maa ojczyzna bya jeszcze pikniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, warsztaty kulinarne? Dooymy si do nich. Przez 7 lat trwania programu na wasze pomysy przeznaczylimy ju 404 694 zotych. Efekty Waszych inicjatyw wida ju w 14 gminach.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 68