UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 W dniu 17.03.2015 r. odbyo si posiedzenie jury oceniajcego prace nadesane na konkurs "Opowiedz..." 2014 roku. W skad tegorocznego jury weszli: Katarzyna Jórga, Pawe Kostusiak, Henryk Bachnio i Jarosaw Mikoajczak. Na konkurs zostao zgosoznych 6 opowieci. Byy one oceniane pod wzgldem nastpujcych kryteriów: zgodno prac z tematyk konkursu, atrakcyjno, przyjrzysto i oryginalno oraz komunikatywno.

Na podstawie przeprowadzonej oceny i uzyskanej liczby punktów jury konkursu przyznao:

 

Nagrod gówn:

STOWARZYSZENIE PELIKAN

TYTU: PAMITAJMY O NASZEJ WOLNOCI

FORMA: KRÓTKI FILM

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YqAoB-Nfwto&feature=youtu.be

Drugie miejsce:

STOWARZYSZENIE POMOCNA DO

TYTU: „ODKRYJ Z NAMI SMAK WOLNOCI”

FORMA: REPORTA MULTIMEDIALNY

LINK:  https://vimeo.com/album/3282026/video/120941327

Trzecie miejsce:

GRUPA NIEFORMALNA: “POZNAJMY WIAT”

TYTU: “JEDEN DZIE Z OBOZU OBRCZKARSKIEGO”

FORMA:  REPORTA MULTIMEDIALNY

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=w0lXaKVnbDw

 

W zwizku z ogólnopolskim etapem konkursu jury przyznao, równie nagrody i miejsca w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA MOTYW:

1) STOWARZYSZENIE PELIKAN

TYTU: PAMITAJMY O NASZEJ WOLNOCI

FORMA KRÓTKI FILM

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YqAoB-Nfwto&feature=youtu.be

2) STOWARZYSZENIE POMOCNA DO

TYTU: „ODKRYJ Z NAMI SMAK WOLNOCI”

FORMA: REPORTA MULTIMEDIALNY

LINK:  https://vimeo.com/album/3282026/video/120941327

3) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ YDOWO

TYTU: “NOCNE ZWIEDZANIE YDOWO”

FORMA: REPORTA MULTIMEDIALNY

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=El5n-aVlOzI

KATEGORIA LUDZIE:

1)      GRUPA NIEFORMALNA: “POZNAJMY WIAT”

TYTU: “JEDEN DZIE Z OBOZU OBRCZKARSKIEGO”

FORMA:  REPORTA MULTIMEDIALNY

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=w0lXaKVnbDw

2) GRYPA NIEFORMALNA “GRUPA DLA RYBNA WIELKIEGO”

TYTU: GOTOWANIE CZY

FORMA: REPORTA MULTIMIEDIALNY

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PthDBc1fYYU&feauture=youtube.be

KATEGORIA MIEJSCE:

1)  STOWARZYSZENIE WALKA KOSTRZYN

TYTU: “BUDUJEMY MIEJSCA DLA CIEBIE”

FORMA: KRÓTKI FILM

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vRruyJgc_f0

Prace, które zajy pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach zostaj zgoszone do drugiego etapu konkursu, gdzie zostan ocenione przez Komisj Selekcyjn powoan przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce.

Bardzo dzikujemy wszystkim organizacjom za udzia i zaangaowanie w realizacj swoich projektów i prac zgosoznych na konkurs.