UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Artystyczna kunia w Dbrówce Kocielnej - od wrzenia w wietlicy wiejskiej mieszkanki gminy Kiszkowo rozwijay swoj kreatywno poprzez udzia w warsztatach tworzenia ozdób i biuterii z koralików oraz warsztatach florystycznych. Udao si to zrealizowa dziki programowi Dziaaj Lokalnie VIII.

Dbrówka Kocielna to maa wioska leca na obszarach Puszczy Zielonka, której mieszkacy s bardzo aktywni spoecznie. W tym roku postanowili obudzi swoj kreatwyno, swój twóczy potencja i nauczy si tworzenia ozdób, biuterii z koralików oraz postawi pierwsze kroki we florystyce. Najwaniejszym celem projektu jednak bya integracja mieszkaców wsi i okolicznych wiosek, pobudzenie ich kreatywnoci i chci do dalszego, wspólnego dziaania. Na frekwencje podczas warsztatów nie mona byo narzeka, a uczestniczki przekonay si e w kadym drzemie talent, a co najwaniejsze, e w kadym wieku mona nauczy si czego nowego.

W dniu 10.12.br. odbyo si uroczyste zakoczenie projektu, na którym nie mogo nas zabrakn. Dzikujemy za mi atmosfer i gocin, na któr zawsze moemy w Dbrówce liczy.

Projekt zosta dofinansowany ze rodków programu Dziaaj Lokalnie VIII finansowanego przez Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid.